Toplum ve Hekim - Cilt:21/4

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:21/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 21-4

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2006

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5683

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan . .. 241-242
SAĞLIK POLİTİKALARI

• Mesleki Geleceğimiz
Tehlike Altında1 .................. 243-245
Güray KILIÇ

• Ayrımcılığa Hukuki Onay: Anayasa
Mahkemesi'nin SSGSS iptal Kararı.... Tufan KAAN, Osman ÖZTÜRK . 246-251
• Prof. Dr. izge Günal Olayı:
DEÜ'nde Yaşanan İşten Çıkarılma Örnekleri Üzerinden Sağlıkta ve
Eğitimde Piyasalaşma....................... Cem TERZİ 252-255
• Alternatifimiz Var (mı?).................... 256-258
Ata SOYER

• Sağlık Hizmetleri ve Yerelleşme........ 259-261
İZMİR TABİP ODASI
HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU
• "Edvvin Chadvvick"........................... 262-270
Şafak TAN ER GÜRSOY

SAĞLIK HİZMETLERİ
• Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
2000-2004 Durum Değerlendirmesi. ..271-279
Zeliha ÖCEK, Ata SOYER


• Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde
20-64 Yaş Kadınlarda Obezite Sıklığı ve
Etkileyen Sosyoekonomik Etmenler... . 280-291
Işıl ERGİN, Meral TÜRK
• Birinci Basamakta Döner Sermaye
Uygulamasının Samsun Merkez İlçe
Sağlık Ocaklarının Hizmet
Sunumuna Etkileri............................ Sevgi CANBAZ, Cihad DÜNDAR, 292-296
Yıldız PEKŞEN
• Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Seminerler Nasıl Olmalı? .. 297-298
Kayıhan PALA
İŞÇİ SAĞLIĞI
• Emperyalizmin Gölgesinde Zonguldak
Kömür Havzası'nın Tarihsel Gelişimi:
1908-1923 ....................................... 299-314
Ferruh Niyazi AYOĞLU

GIDA SAĞLIĞI
• HACCP Uygulamalarına
Eleştirel Bir Yaklaşım......................... 315-318
M.Akif AKALIN
SAYILARIN DİLİ........................ 319

DERGİLERDEN............. 320