Toplum ve Hekim - Cilt:21/3

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:21/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 21-3

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2006

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5682

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI
• Dosya Editörü'nden
Alpay AZAP, Gamze UGURLUER

• Sağlık Meslekleri ve Meslek Riskleri Hakkında
Kuramsal Bir Çerçeve Denemesi
Yavuz ÜÇKUYU

• Sağlık Çalışanlarının Sağlığı:
1999'dan Bugüne ve Geleceğe
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi
Başkanı Dr. Füsun Sayek 'in Anısına ,,. 170-172 Önder ERGÖNÜL

• Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Kime Emanet?!Sedat ABBASOĞLU, Celal EMİROĞLU,
N. Mustafa İLHAN, Levent KOŞAR,
Sıtkı KESEDAR, Arif MÜEZZİNOĞLU
• Sağlık Kuruluşlarında Uyulması Gerekli
işyeri Kuralları, Denetleme, Yaptırım ..179-188
Bülent ASLANHAN, Arif MÜEZZİNOĞLU

• Özelleştirmeler, Sağlık Çalışanları
ve Psikososyal Etmenler
Tolga BİNBAY, Burhanettin KAYA

• Sağlık Çalışanlarında Görülen
Mesleki Hastalıklar ve Ölümler
Bayazıt İLHAN
• Sağlık Çalışanlarının Meslek
Riskleri Sözlüğü
Gamze UGURLUER, Alpay AZAP
• Almanya'da Bir Hastanın Ölümünden
Doktorların Grevleri Sorumlu Tutuldu 202
Clare CHAPMAN Çeviri: Gamze UGURLUER
• Sağlık Reformları Almanya'da Grev
Yapan Doktorların Öfkesini Artırıyor
Clare CHAPMAN
Çeviri: Gamze UGURLUER

• Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. ve II. Ulusal
Kongreleri Açılış Konuşmaları ve
Kapanış Bildirgeleri
SAĞLIK EKONOMİSİ
• 2007 Bütçesi: IMF Kıskacında
Bir Seçim Bütçesi
Aziz KONUKMAN
• Sağlıkta Dönüşümün Ekonomi Politik Değerlendirmesi
İzzettin ÖNDER

SAĞLIK HİZMETLERİ
• Türkiye'de Halk Sağlığı Bilimi
ve Uygulamalarında Neredeyiz?
Necati DEDEOĞLU

• Manisa'da Birinci ve İkinci Basamak
Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin
Bakış Açısıyla Performansa Dayalı
Döner Sermaye Uygulaması
Nasır NESANIR, Ali EREM,
Bedri BİLGE, Ahmet SALTIK
DERGİLERDEN
SAYILARIN DİLİ