Toplum ve Hekim - Cilt:21/2

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:21/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 21/2

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2006

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5681

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan ............81
İŞSİZLİK VE SAĞLIK
• Dosya Editörü'nden ...................................82
Bülent Nazım YILMAZ
• Kapitalizmde İşsizlik:
Temel Kavramlar Üzerine.......................83-85
Metin ÇULHAOĞLU
• Marx'ın "Yedek işgücü Ordusu" Kavramına, Günümüz Kapitalizmi Tarafından Getirilen
"Bilimsel" Gerekçe: NAIRU.....................86-92
Gaye YILMAZ
• Çevre Ülkelerinde İstihdam ve
İşsizlik Sorunu..................................... 93-100
CemSOMEL
• İstihdam Sorunu ve Sosyalizm............101-103
Mustafa YALÇIN ER
• İşsizlik Üzerine...................................104-109
Yüksel AKKAYA
• Türkiye'nin İşsizleri Kimlerdir?
Cinsel, Coğrafi, Eğitimsel Profil..........110-113
Mustafa SÖNMEZ
• İşsizlik ve Sağlık İlişkisinde
Yöntem Sorunu .................................114-118
Özlem ÖZKAN
• Sağlık Personeli İşsizliği......................119-121
Ata SOYER
• Akıl Sağlığı Penceresinden İşsizlik.......122-128
Burhanettin KAYA, Tolga BİNBAY
• işsizliğin Sağlık Sonuçlarını
Gözden Geçirme...............................129-135
Hakan TÜZÜN
SAĞLIK HİZMETLERİ
• Küreselleşme, Avrupa Sağlık Reformları ve Hekimlere Etkileri Batı Avrupa'dan
Bir Bakış Açısı/Görüş...........................136-142
Hans Ulrich DEPPE
• Temel Sağlık Bakımı............................ 143-158
Rafael BENGOA, Rania KAVVAR, OrvillADAMS
Çeviri: Yusuf ÖZTÜRK
SAYILARIN DİLİ............................... 159
DERGİLERDEN................................. 160