Toplum ve Hekim - Cilt:21/1

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:21/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 21-1

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 2006

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5680

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan ..............1
SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASET
• Dosya Editörü'nden.....................................2
Yücel DEMİRER, Onur HAMZAOĞLU
• Toplumsal Yaşam, Kültür,
Politika, İdeoloji...........................................3-6
Aydın ÇUBUKÇU
• İktidar Olarak Tıpçı Gelenek:
Tıbbın Erk Tarihi .....................................7-16
Armağan ÖZTÜRK
• Eleştirel Medikal Antropoloji..................17-20
İzzet DUYAR
• Toplumsal - Cinsel Hiyerarşi Mekanı
Olarak İnsan Bedeni.............................21-24
Sibel ÖZBUDUN
• Kültür ve Siyaset Ekseninde Sağlık'ta Kavramsallaştırma: "Hasta" ve "Hastalık"
Örnekleri..............................................25-31
Yücel DEMİRER
• Medya ve Sağlık:
Patolojik Bir İlişki?..................................32-38
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
• Türkiye'de Sağlık ve Nüfus
Siyasetlerinin Rasyonelleri.....................39-54
Güven BAKIREZER
• Arz ve Talep Dengesi(zliği)nde Sağlık Hizmetlerindeki Dönüşümün
Ekonomi Politiği....................................55-63
İsmail ŞİRİNER
NEVZAT EREN VI. ULUSAL HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
• Türkiye'de Gelir Eşitsizlikleri ve
Saha Çalışmaları...................................64-68
Korkut BORATAV
• Marksizmin Sosyolojiye Katkıları............69-72
Metin ÇULHAOĞLU
• Sağlıkta Eşitsizlikler ve
Kullanılan Ölçütler................................ 73-78
Onur HAMZAOĞLU
SAYILARIN DİLİ.................................79
DERGİLERDEN...................................80