Toplum ve Hekim - Cilt:22/1

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:22/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 22/1

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2007

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5679

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan............... 1
SAĞLIK SİSTEMLERİ-II
• Amerika Birleşik Devletleri
Sağlık Sistemi.........................................2-22
Cem TERZİ
• Uruguay Sağlık Sistemi.........................23-28
Feride AKSU
• Brezilya Federal Cumhuriyeti
Sağlık Sistemi.......................................29-37
Alparslan TÜRKKAN
• Filipinler Sağlık Sistemi.........................38-44
Meriç Arzu UTKU
• Hindistan Sağlık Sistemi .......................45-52
Harika GERÇEK
• Sierra Leone Sağlık Sistemi...................53-61
Rukiye ÇETİN SEÇKİN
• Türkiye Sağlık Sistemi
Nereye Gidiyor?...................................62-69
Kayıhan PALA
• Sri Lanka Sağlık Sistemi........................70-74
Erce SEVİN
• Venezüella'da Topluma Dayalı
Sağlık Hizmeti Modeli.............................75-82
Deniz AKGÜN
• Almanya Sağlık Sistemi.........................83-95
Zeliha ÖCEK
• Avusturya Sağlık Sistemi...................... 96-101
Aylin Sena BELİNER
• Güney Kore Sağlık Sistemi.................102-111
Canan KAYNAK
• İsviçre Sağlık Sistemi..........................112-120
Yonca SÖNMEZ
• Lüksemburg: Küçük Bir Ülkede Merkezi Liberal Ama Kamu
Finansmanlı Sağlık Sistemi.................121-129
Raika DURUSOY

• Japonya Sağlık Sistemi'nde
Değişim.............................................130-137
Kayıhan PALA
• Bolivya Sağlık Sistemi.........................138-143
Şafak TANER GÜRSOY
• Çek Cumhuriyeti Sağlık Sistemi ve
Reform Süreci....................................144-151
Hür HASSOY
• Slovakya Sağlık Sistemi
ve Son 20 Yıldaki Reformlar...............152-160
Aslı DAVAS