Toplum ve Hekim - Cilt:19/5

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:19/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 19/5

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2004

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5678

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan...............321
İLAÇ
• Dosya Editörü'nden ...........................322-323
Ersin YARIŞ
• Küreselleşme ve Küreselleşme Bağlamında
Yeniden Ele Alınan İlaç Endüstrisi .......324-337
JoanBUSFIELD
Çeviri: Ersin YARIŞ
• On Soruda Klinik İlaç Araştırmaları.....338-346
B. Faruk ERDEN, Hafize ERDEN
• Türkiye'nin Klinik İlaç Araştırmalarıyla
İlgili Politikası Ne Olmalıdır?...............347-349
Mehmet MELLİ
• İlaç ve Promosyon..............................350-358
Semih SEMİN, Şahbal ARAŞ
• Akılcı İlaç Kullanımında
Hekim Sorumluluğu...........................359-363
Nuri İhsan KALYONCU, Ersin YARIŞ
• İlaç ve Hasta Hakları...........................364-368
Mustafa SÜTLAŞ
• Tezgahüstü ilaç Satılması ve
İlaçta Reklamla ilişkisi.........................369-372
Ersin YARIŞ
• ilaçta Geri Ödeme Teknikleri:
Neden, Nasıl?....................................373-380
Özlem ÖZKAN
• Birinci Basamakta İlaç Kısıtlamaları ve
Hasta Hakları.....................................381-382
Mustafa SÜTLAŞ
• Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye'de İlaç Ürünlerine Yönelik Fikri Mülkiyet Rejimi Değişikliklerinin
Siyasal İktisadı....................................383-393
İpek EREN
• Türkiye'de İlaçta Patent ve Veri
Koruması'nın Bugünü ve Yarını...........394-397
İlker KANZIK
SAYILARIN DİLİ..........................398-399
DERGİLERDEN................................. 400