Toplum ve Hekim - Cilt:19/4

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:19/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 19/4

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2004

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5677

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan...............241
SAĞLIK POLİTİKALARI

• TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: Patronlar
Hükümetleri(mizi)n Maskesini Düşürdü....242-247
Onur HAMZAOĞLU

• Sağlık Kanunu...................................248-250
Altan AYAZ
• TTB'nin Mücadelesi Sağlık Mensupları
Birliği Kanunu'na Hapsedilebilir mi?...251-252 Osman ÖZTÜRK

• Belge:
Sağlık Bakanlığı'na "Sağlık Meslek Mensupları
Birliği Kanunu Tasarı Taslağı" Hakkındaki TTB Mektubu.....................................253-255

• Yeni Bir Türk Tabipleri Birliği Yasası İçin
Pra(gma)tik Notlar............................256-261
Ata SOYER

• Yönetişim ve Sağlık Alanındaki
Uygulamaları:
GAVI Örneği......................................262-267 Çiğdem ÇAĞLAYAN
• Doğu Avrupa'da Sağlık "Reformları" ve Sağlık Çalışanlarının
Çalışma Koşulları ...............................268-284
Ata SOYER, Ayşe ÖZTÜRK

• Sağlık Reformlarının Ana Sağlığı
Hizmetleri Üzerine Etkileri:
Ülke Örnekleri.............................. 285-292
Nilay ETİLER, Cavit Işık YAVUZ

• Siyasetin Olanak ve Zorunluluğu
Müdahaleye Müdahale İçin .......... 293-299
İlker BELEK

HUKUK
• Ceza Hukuku ve Etik...................... 300-306
Tuğrul KATOĞLU

• Adli Tıp ve Halk Sağlığı................. 307-309
Metin PIÇAKÇIEFE


AŞI
• Türkiye'de Sağlık Ocaklarında
Aşı ile İlgili Sorunların
Değerlendirilmesi......................... 310-318
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
SAYILARIN DİLİ...................... ......... 319

DERGİLERDEN........................ ......... 320