Toplum ve Hekim - Cilt:19/2

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:19/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 19/2

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2004

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5676

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan............81-82
SAĞLIK HİZMETLERİ
• Türkiye'de Kadın ve Çocuk Sağlığı
İle İlgili Bazı Ölçütler İle Sosyo-Ekonomik
Değişkenler Arasındaki İlişki:
Bir Ekolojik Çalışma...............................83-91
Semra AY, Erhan ESER, Cemil ÖZCAN

• Sağlıkta Eşitsizliklerin Değişimi Antalya'da Beş Yıllık Bir Araştırma 92-100
İlker BELEK

• Kore Cumhuriyeti'nde Son Ekonomik
Krizden Sonra Morbidite ve Sağlık
Hizmeti Kullanımında Oluşan
Değişiklikler.......................................101-104
Honjoong KİM, Woo Jin CHUNG
Çeviri: Özlem GÜNDÜZ

• Doğuda Mamografi İle Tarama
Yapmak Yarardan Çok
Zarar mı Getirir?...............................105-109
Gabriel M. LEUNG, Tai-Hing LAM,
Tuan Q. THACH, Authony J. HEDLEY
Çeviri: Didem GÜLMEZ, İlker BELEK

İLAÇ

• Bir Sözde-Bilim Olarak
İlaç Araştırmaları................................110-116
Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
• Toplum Sağlığı ve Etik Açıdan İlaç Reklamı .......................................117-130
Semih SEMİN, Şahbal ARAŞ, Dilek GÜLDAL

ADLİ TIP
• Adli Tıp Hizmetleri Kim Tarafından
Sunulmaktadır/Sunulmalıdır?:
Sağlık Bakanlığı mı?
Adalet Bakanlığı mı?......................... 131-138
Başar ÇOLAK, Nilay ETİLER,
Ümit BİÇER •
HEMŞİRELİK
• Trabzon ili Birinci Basamak Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin
Halk Sağlığı Hemşireliğine ilişkin
Görüş ve Uygulamaları ..................... 139-146
Havva KARADENİZ MUMCU, Nesrin NURAL

ETİK

• Mikro-Dağılım: Hastalar Arasında
Seçim Yapma................................... 147-153
John HARRIS
Çeviri: Murat CİVANER

TIP EĞİTİMİ

• Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İntern Doktorlarının Tıp Eğitimine ve
Tıpta Uzmanlık Sınavına Bakışlarının
Değerlendirilmesi............................. 154-158
İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK,
Yusuf ÖZTÜRK
SAYILARIN DİLİ......................... 159
DERGİLERDEN........................... 160