Toplum ve Hekim - Cilt:18/1

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:18/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 18/1

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 2003

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5673

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
SOSYALİZM VE SAĞLIK
• Dosya Editörü'nden
İlker BELEK
• Sosyalizm, Gerçek, Akılcı ve
İnsani Bir Seçenek mi?
Haluk YURTSEVER
• "Reel Sosyalizm" Deneyimi: Götürdükleri Getirdiklerini
Unutturmamalı
Metin ÇULHAOĞLU
• Çin'in Uzun Yolculuğu
Yavuz ALOGAN
• Sosyalizm ve Sağlık/Tıp Hakkında
Kısa Notlar
Ata SOYER
• Küba'da Sağlık ve Sağlık Sistemi
İlker BELEK
• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği'nde Sağlık Hizmetleri
Özlem ÖZKAN
• Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde
Sağlık Sistemi
Cavit Işık YAVUZ
• Orta Avrupa'da
Özgün Bir Sağlık Sistemi Deneyimi
Çekoslavakya
Bülent CENGİZ
• Sosyalizmin Sağlık Alanındaki Bir Başka Zaferi:
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
Özlem ÖZKAN
• Çin Halk Cumhuriyeti'nde
Sağlık Hizmetleri (1949-1978)
OnurHAMZAOĞLU
• Sovyetler Birliği Özelinde
Sosyalist Ülkelerde "Sağlık Reformu"
Gazanfer AKSAKOĞ LU