ÇALIŞMA ve TOPLUM 16

Book : ÇALIŞMA ve TOPLUM 16

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2008

Publisher : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5661

INDEX

Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet MAKAL...........................................................................................11
Deneme Süreli ve Deneme Amaçlı İş Sözleşmeleri
M. PolatSOYER......................................................................................27
Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi-İşveren İlişkilerinin Değerlendirilmesi
İbrahim AYDINLI.....................................................................39
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler
Berna BALCI İZGİ..................................................................................85
Türkiye'de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İle İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006)
Yusuf AKAN/İbrahim ARSLAN...................................................107
Endüstri İlişkilerinde Yeni Paradigmalar: Mobilizasyon, Kollektivizm ve Esneklik Tartışmaları
Abdulkadir ŞENKAL.................................................................119
Karar İncelemesi: İşyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolojik Taciz ve Kötüniyet Tazminatı
Ali GÜZEL/Emre ERTAN........................................................149
Karar İncelemesi: İşyeri Hekimi ile Yapılan Sözleşmenin Niteliği
Erdem ÖZDEMÎR....................................................................171
Yargıtay Kararları.............................................................................191
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.............................................................................359
Kitap Tanıtımı...................................................................................369
Kavram Endeksi................................................................................375