1.İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı

Book : 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı

Author : * Sevgi Usta Sayıta * Mustafa Ruhi Şirin

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Haziran 2000

Publisher : İstanbul Çocukları Vakfı

Document Type : Book

Book No : 566

INDEX

İÇİNDEKİLER ÇOCUK HAKLARI
Çocuk Haklan Bilinç Geliştirme ve Eğitimi Projesi.
Katılım Hakkı ve iletişim Projesi.
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve Çocuk Haklan Seminerleri. Çocuk Hakları Tanıtım Çalışmaları.
Çocuk Hakları Okulu Projesi..
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları ve Tanıtım Projesi
SAĞLIK
Sağlık ve Başlangıçlar Projesi.
iyot Yetersizliği Projesi .
Adölesan Sağlığı Projesi.
Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi.
Yeni Evlenenleri Sağlıklı Bebek Konusunda Bilinçlendirme Projesi.
istanbul'da Çocuklarda Engelliliğe Neden Olan
Beslenme Bozukluklarının Önlenmesi Projesi
istanbul ilinde Doğumsal Metabolik Hastalıklara Bağlı Engelliliğin önlenmesi Projesi
Hemofili Tanı ve Tedavi Merkezi Kurulması Projesı
Beeldiyelerin Nikah Dairelerinde Beta-Talasemi Taşıyıcıları Tesbiti.istanbul İlinde Genetik Hastalıkların Önlenmesinde Prenetal Tanı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi.
Özürlü Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Tedavilerinin Yapılacağı Bir Diş Hekimliği Kliniğinin Kurulması Projesi.
Küçükbakkalköy Anne ve Bebek Dostu Merkezi'nde Anne Sütü ile Beslenen Bebeklerde Ölüm Oranlarının Azalması ile Belirlenen Olumlu Sonuçların istanbul ilinde Yaygınlaştırılması.
istanbul ilinde Kurulması Planlanan Anne-Bebek Yoğun Bakım Hastanesi Projesi.
Çocuklarda Beslenme Bozukluğunun Erken Saptanması ve Önlenmesi Projesi.
Zihinsel Özürlüler Meslek Eğitimi ve Öğretim Merkezi Projesi.
istanbul ili Çocuklarının Ağız ve Diş Sağlığının iyileştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programı Projesi.
istanbul ilinde Gelişim Taramaları ile 0-3 Yaş Engelli (Özürlü) Çocukların Tespiti, Gelişimlerinin izlenmesi ve Erken Müdahale Çalışmaları.
Türk Çocuk Lösemi Grubu'nun Oluşturulması Projesi.
istanbul ili 1. ve 2. Basamak Sağlık Kuruluşları ve Özel Eğitim Veren Kurumlarda Çalışan Personelin Engelliliğini Önleme, Tanıma, Tedavi Etme Projesi.
Doğmamış Çocuğa Sağlık Hizmeti Projesi.
EĞİTİM
Şehirlerin Göç Alan Bölgelerde İletişim-Eğitim Hizmetleri Projesi.
ilköğretim Okullarında Akran, Destek ve Dayanışma Sistemleri Oluşturma Projesi.
Şansız Yöre Çocukları için Yaz-KIş Okulları Projesi.
Okullarda Görülen Şiddet Eğilimli Öğrenci Davranışlarının Tanımlanması ve Giderilmesi Yönünde Alınabilecek Önlemler Projesi
Eğitim-İletişim Hizmet Merkezi Projesi.
Çocuk ve Oyun Kavramı Açısından istanbul'daki ilköğretim Okullarına Ait Açık Alanların incelenmesi ve iyileştirme Önerilerinin Hazırlanması Projesi.
Bebek, Çocuk ve Gençlerin Sigaranın Zararlarından Korunması ve Hiçbir Zaman Sigaraya Başlamaması için Proje.
Genç Başarı Eğitim Ağı Projesi.
0-4 Yaş Erken Çocukluk Gelişim ve Anne Eğitim Programı Projesi.
Kentli Evi Projesi
Öğrenme Bozukluğunun Erken Tanısı (Psiko-Pedagojik
Değerlendirme Modeli) Projesi.
Işığı Sönmeyen Okul Projesi.
Ümraniye Bölgesi ilköğretim Okullarındaki Öğrencilerin
istismar ve ihmal Durumlarının Saptanması Projesi.Üstün Çocukların Eğitiminde Fırsat Eşitliği Sağlama Amacıyla Bir Pilot ilköğretim Okulunda Yeni Bir Düzenleme Projesi........
Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi Eğitim Öncelikleri Projesi.
6-16 Yaş Arası Öğrenciler için Yatılı Yaz Kampları Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi.
Baba Destek Programlarının istanbul ve Kocaeli'de Yaygınlaştırma Projesi.
Anne-Çocuk Eğitimi Projesi
Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitimi Projesi, işlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Projesi
Ana Baba Okulu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Çocuklarımızın
ve Gençliğimizin Spor Aracılığı ile Kötü Alışkanlıklarından
Kurtarılması Projesi.
Yaratıcılık Eğitimi.
Doğal Afetlerde Çocuklara Psikolojik Destek Yardım Modeli Projesi.
Çocuk Dostu Okullar Projesi... Çocuk Gelişim Müzesi Projesi. Kültür Parkı Projesi.
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
istanbul'da Yaşayan Çalışan Çocukların Sosyal Kültürel ve Ekonomik Profilleri ve Beklentilerin Araştırılması......
Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi. Alo Çocuk Projesi.
Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği Sokak Çocuklarını Meslek Edindirme Projesi
Çocuk Umut Köyü Projesi.
Yaşam Evleri Projesi.
Yapıştırıcı Üreticilerinin Duyarlılıklarının Arttırılması Projesi. Trafik Canavarının Ölümü Projesi.
Risk Altında Yaşayan Çocukların Sosyal Yaşama Katılmaları Projesi.
Kimyasalların Çalışan Çocuklar Üzerindeki Etkisi Projesi. Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi.
Bizim Ev (Çocuk Evi Rehabilitasyon Merkezi) Projesi
Alo imdat! Projesi.
Boşanmak Üzere Avukatlara ve Mahkemeye Başvuran Aileler ve Çocuklar için Meditasyon Projesi
Çocuk Tutuk Evlerinde Bulunan Suç işlemiş 11-17 Yaş Grubuna Madde Kullanımı için Risk Faktörleri Projesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk Emeğinin Kullanımının Sona Erdirilmesi Programı (ILO-IPEC) Çocuk Emeği Hakkında iş Denetim Politikalarının Uygulanması Projesi.Küçük Adımlar Projesi.
istanbul Çocuk Derneği Projesi.