Türk-İş

Book : Türk-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5645

INDEX

2 İşçi Hareketi Geleceğe Yönelik Önemli Bir Adım Atıyor
Salih KILIÇ
Genel Başkan
4 Başkanlar Kurulumuz Bakü'de Toplandı
11 Türk Telekom İşçilerinin Onurlu Grevi
13 TÜRK-İŞ'ten Gül'e Kutlama Ziyareti
14 THY ve Tekstil Sözleşmelerinde Mutlu Son
16 Şehitlerimize 7.5 Milyon YTL.
17 Anayasa Hazırlıkları Bilgilendirme Toplantısı
20 Teröre Ortak Tepki
22 ITUC-AP Kuruldu
24 TÜRK-İS ve TİSK Ortak Projesi Başarıyla Sonuçlandı
26 TÜRK-İŞ'ten Sanata Destek
28 Sendikalarımızın Genel Kurulları Tamamlandı
37 Şule ÖZKUZUKIRAN
TÜRK-İŞ Kadın işçiler Bürosu Uzmanı
40 Dosya: Avrupa Birliği Nereye Gidiyor
76 Demokrasi Üzerine 10 Soru 10 Cevap Dr. Mehmet Ali KILIÇBAY
78 PETKİM İhalesi İptal Edilmelidir Mustafa ÖZTAŞKIN
Petrol-iş Sendikası Genel Başkanı
81 THY AO ve Teknik A.Ş. Sözleşmelerini Önemli Kazanımlarla İmzaladık
Atilay AYÇİN
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı
84 Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
86 Toplum Sözleşmesi
Yasemin Yücesoy GÜNGÖR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
89 2008 Bütçesine Temel Olan Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Aziz KONUKMAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü
95 60. Hükümet Programının Sosyal Boyutu
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
96 Kadına Dair
Şule ÖZKUZUKIRAN
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu Uzmanı
98 İkili Uyum, Üçlü Sistemin Yerini Alırsa Çatışma Kaçınılmaz Olur
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
102 Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
104 Küresel Isınma İnsanın Felaketi mi Olacak? Sfnan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
108 Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
110 Sağlık Hizmeti Sunumunda Durum
Dr. B
115 THY Grev Süreci ve Medya
Şükran EROL
AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Böl. Öğrencisi TÜRK-İŞ Stajyeri
119 Yoksul Yine Yoksul..
123 TÜRK-İŞ'in Gündeminden
127 Çalışma Yaşamında Temmuz-Ekim 2007
134 Dünyadan Sendikal Haberler
136 İşçinin Kitaplığı

NOTES

Sayı:377