Basın-İş Gündem

Book : Basın-İş Gündem

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2008

Publisher : Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5643

INDEX

BAŞYAZI
Sendikaların Mücadeleci Bir Çizgiye Gelmesi Şarttır... 1
TÜRK-İŞ OLAĞAN GENEL KURULU
20. Olağan Genel Kurul Çalışmaları.........................2
Genel Başkanımızın Genel Kurul Konuşması..........3
Genel Kurul Kararları................................................4
SENDİKAMIZDAN
Türkoğlu İşçisinin Alınteri Mücadelesi......................5
E-Kart'ta Mücadele Sürüyor.....................................6
ÇALIŞMA HAYATINDAN
Hükümetten Yeni Bir Saldırı Paketi Daha.................7
ITUC ve ILO'dan Türkiye Raporu.............................8
HUKUK KÖŞESİ
Geçerli Nedenle Fesihte Son Çare İlkesi.................9
DOSYA
Anayasa ve Yasalarda Sendikal Hak ve Özgürlükler ..10
İŞÇİNİN GÜNDEMİ - Sosyal Güvenlik ve Sağlık-
SSGSS Yıkımına Karşı Birleşik Mücadeleye.........14
Emekçiler Haklarını Korumak İçin Alanlardaydı.....15
Sendikamızdan Siyasi Partilere Yıpranma Raporu 16 SSGSS ile Gaspedilen Haklarımız.........................19

ÇALIŞMA HAYATINDAN
Asgari Ücretli Yine Açlığa Mahkum Edileli..............20
Asgari Geçim İndirimi Yürürlüğe Girdi....................21
EMEKÇİ KADIN
Basın-lş- UNI Kadın ve Örgütlenme Konferansı ....22
Novamed'de Kadın İşçilerin Zaferi.........................23
İLO'dan Küresel Kadın İstihdamı Raporu...............23
SENDİKAMIZDAN
UNI Grafik Örgütlenme Gündemiyle İstanbul'daydı.......24
Alcan Ambalaj'da Uluslararası Netvvork Kuruldu.... 24 Akdeniz Sendikaları Örgütlenme İçin İstanbul'daydı.......25
GREV, EYLEM, DİRENİŞ
Telekom İşçisi Dayanışma İle Kazandı...................26
Tekel İşçisi Özelleştirmeye Karşı Eylemde.............27
Dünyadan Kısa Kısa..............................................28
Türkiye'den Kısa Kısa ...........................................29
ÇALIŞMA HAYATINDAN
Tersanelerdeki Ölümler İş Kazası Değil Cinayet.... 30
ÜYE İŞYERLERİNDEN ................................31
TÜM EMEKÇİLERE ÇAĞRI.........................33

NOTES

Sayı:35