Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Book : Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 9/3

Period : 3 monthly

Published Date : 2007

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5639

INDEX

Öğr.Gör. Sibel BUZKAN
Yrd.Doç.Dr.Gökhan OFLUOĞLU
Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarının Sayısal Analizi..............................1
Arş.Gör. Muhittin ASTARLI
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Doktorların Nöbet Hizmetinde (Bereitschafts-dienst) Geçen Çalışma Sürelerine İlişkin "Vorer Kararının İncelenmesi..........19
Yrd.Doç.Dr. Melih TOPALOĞLU Arş.Gör. Hakan KOÇ Arş.Gör. Ercan YAVUZ
Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma................................................31
Prof.Dr. Güven MURAT Öğr.Gör. Sibel AYDEMİR
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde KOBİ'lerde e-İşletme Uygulamaları: Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi.............53
Arş.Gör. Cengiz DURAN
Değer Analizinin Uygulama Süreci ........81
Afşin ŞAHİN
Türkiye'de Tarımsal Su Kullanımında Fiyatlama Politikaları ............................97