Risk Değerlendirme Esasları

Book : Risk Değerlendirme Esasları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2007

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 5637

INDEX

BÖLÜM I: TEMEL BİLGİLER
Tehlike nedir? Risk nedir? Neden risk değerlendirmesi yapmalıyım?
Risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim?
Bu aracı nasıl kullanmalıyım?
BÖLÜM II: RİSK DEĞERLENDİRMESİ- GENEL
Adım 1: Hangi konuda bilgi toplamalıyım? Bu bilgiye nasıl ulaşabilirim? Adım 2: Tehlikeleri nasılbelirleyebilirim?
KONTROL LİSTESİ-GENEL
Adım 3: Herhangi bir tehlikeden kaynaklanan bir riski nasıl değerlendirebilirim?
Adım 4: Söz konusu tehlikeden kaynaklanan riski ortadan kaldırmaya ya da
azaltmaya yönelik eylemleri nasıl planlayabilirim?
Adım 5: Yaptığım risk değerlendirmesini nasıl belgelendirmeliyim?
RİSK DEĞERLENDİRME
FORMU BÖLÜM III: TEHLİKELERİN TESPİT EDİLMESİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN SEÇİLMESİ - GENEL
Kontrol Listesi 1: Engebeli ya da kaygan yüzeyler Kontrol Listesi 2: Hareketli araç ve makineler Kontrol Listesi 3: Makinelerin hareketli parçaları Kontrol Listesi 4: Elektrikli tesisat ve ekipmanlar
Kontrol Listesi 5: Yangın
Kontrol Listesi 6: Patlama
Kontrol Listesi 7: Kimyasal Maddeler
Kontrol Listesi 8: Gürültü
Kontrol Listesi 9: Titreşim Kontrol Listesi 10: Aydınlatma
Kontrol Listesi 11: İşyerinde Stres
BÖLÜM IV: TEHLİKELERİN TESPİT EDİLMESİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN SEÇİLMESİ -BELİRLİ SEKTÖR VE İŞLER İÇİN
Büro İşleri İnşaat
Gıda işleme
Ağaç İşleri
Araba tamiri
Tarım
Küçük ölçekli yerüstü madenleri