Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi

Book : Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2007

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 5635

INDEX

İçerik
I. Giriş 7
Kas iskelet sistemi hastalıkları
İşe bağlı kas iskelet hastalıklarının nedenleri
İşe bağlı kas iskelet hastalıklarından korunma
Ergonomi yaklaşımı
II. Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) 8
Değerlendirmeye başlamak ve HMD'yi etkili kullanmak 9
III. Formun doldurulması
Önceliklerin belirlenmesi 10
Maruziyet değerlendirmesinin tamamlanması 11
HMD sorularının yorumlanması 12
Değerlendirmenin skorlanması 15
Skorların yorumlanması 16
Girişimler & tekrar değerlendirme 17
IV. Ekler
HMD geliştirilmesi 18
Ek-1: Sizi ne rahatsız ediyor? 19
Ek-2: Kaynaklar 20
HMD formu 21