1.İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı

Book : 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı

Author : * Sevgi Usta Sayıta * Mustafa Ruhi Şirin

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Haziran 2000

Publisher : İstanbul Çocukları Vakfı

Document Type : Book

Book No : 563

INDEX

içindekiler
ÇOCUK HAKLARI ARAŞTIRMALARI
ÇOCUKLARIN HAKLARINI BİLME VE BU HAKLARDAN YARARLANMA DURUMU
Doç. Dr. Sevim SAVAŞER. Doç. Dr. Gülay GÖRAK,
Prof. Dr. Aysel KAVAKLI. Arş. Gör. Serap IAKKAYA) BALCI
ÇOCUK HAKLARI MADDELERİNİN DRAMA EDİLDİĞİ VİDEO KASET MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETİM DURUMUNA OLAN ETKİLERİ
Esin ERTEMSİR. Güliz GÜLER
ÇOCUK HAKLARININ SOSYOLOJİK EVRİMİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKAN SONUÇLAR
Doç. Dr. İsmail DOĞAN
T.C.M.E.B İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ' NE BAĞLI İLK VE ORTA ÖĞRENİM KURUMLARINDA GÖREVLİ EĞİTİMCİLERE YÖNELİK "ÇOCUK HAKLARI SEMİNERİ" İÇİN İLGİ BELİRLEME ARAŞTIRMA RAPORU
YÖRET VAKFI
ÇOCUK HAKLARI VE SAĞLIK
Prof. Dr. Şükrü Hatun
ŞEHİR PLANLAMASINDA ÇOCUĞUN YERİ VE İSTANBUL ÖRNEĞİ
ÖZDEN. P. Pınar, KARAKAŞ, ilknur 89
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
ÖZEL GEREKSİNİMLERİ (KRONİK HASTALIĞI) OLAN ÇOCUK; AİLE VE YAŞAM KALİTESİ
Doç. Dr. Firdevs ERDEMİR. Doç. Dr. Lale ALGIER
İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. GÜLHAN ÖZERKAN, T. AKINCI. Z. AYTEPE, O. AKTÖREN, K. GENÇAY..I. ULUKAPI, F. SEVMEN, G. AREN,
E. SEPET, A. METİN, E. KUMBASAR, S. SELVİ. B. BİLGİN, S. YILMAZ, J. BAKIRGİL, B. KIZILTAN, D. ÖZDEMİR, M. TEKİR
ÇOCUKLUK CAĞINDA SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ. GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK HİZMETLER
Prof. Dr. Ufuk Beyazova, Dr. Figen Şahin
ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Prof. Dr. Serap AKYÜZ
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SOSYAL PEDİATRİ MERKEZİNİN ÖNEMİ VE FAALİYET RAPORU (1993-1999)
Asiye NUHOĞLU. Haydar SUR. Semra KAYAOĞLU, Güner KARATEKİN, Günay CANTÜRK. Didem SÖYLEMEZ, Adnan EROL
1995-2000 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE YATARAK İZLENEN FEBRİL KONVUSİYONLARIN [ ĞERLENDİRİLMESİ
F. TEMEL, S. ÖKTEM. N. ÇİÇEK, Y. AKIN, A. VİTRİNEL. G. TOKUÇ
224 HASTADA MENENJİTİ TAKLİT EDEN HASTALIKLARIN LP SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Hülya KIMIL KOCABORA, Nerin BAHÇECİLER, Merih EVRUKE, Nimet KAYAALP ERKEN TANI VE TEDAVİDE AİLE VE PROBLEMLİ BİREY
Cafer ÇATALOLUK
BEYKOZ İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULLARIKİŞİSEL HİJYEN VE PARAZİTER ENFEKSİYORLARDAN KORUNMA EĞİTİMİ
Araş. Gör. MSc. Duygu Varol, Araş. Gör. MSc. Sevil İnal
177
BEYKOZ İLÇESİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KAZALARDAN KORUNMA VE İLKYARDIM BİLGİSİNİN GELİŞMESİ
Msc. Saniye ÇİMEN, Msc. Serap BALCI
BEYKOZ İLÇESİNE BAĞLI İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİTLENME VE UYUZ KONUSUNDA ÖĞRECİLERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ
Msc. Sevil İNAL, Msc. Duygu VAROL
183
BEYKOZ İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA YAPILAN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MSc.Serap BALCI, Birsen MUTLU DÖNMEZ
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ 3. KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM KLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE HEPATİT B TARAMASI SONUÇLARI
M. KESİM. İ. KAYA. M. ERDEMİR, A. AYDEMİR
INTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ YÖNÜNDEN ÇİNKO VE MAGNEZYUM
Asiye Nuhoğlu, Osman Hayran, Yusuf Gedik, Tahsin Teziç, Mehmet Özmenoğlu
BEŞ OLGU NEDENİYLE TÜBERKÜLOZ PERİTONİT
B. Sezgin, Ö. Yiğit, A. Nuhoğlu
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
ÇOCUĞUN HAYATA DOKUNMASINDA EDEBİYATIN İŞLEVİ
Necdet NEYDİM
İSTANBUL'DA OKUL ÇOCUKLARINDA EPİDEMİYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
E. Gür, S. Akkuş. G. Can, Ş. Güzelöz. S. Çifçili, T. Celkan, O. Ercan, P. Turhan,
İ. Yıldız, L. Sever, L. Arvas . Ö. İlter
ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ (ALAN ARAŞTIRMASI)
Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK
ÇOCUKLARIN TELEVİZYONDAN OLUMLU YÖNDE ETKİLENMESİNİ
SAĞLAMAK İÇİN ANNEYE VERİLEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M.Sc. Sakine GÜLÇİÇEK, M.Sc. Serap BALCI
ÇOCUĞUN BİLGİLENME HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN HİZMETLERİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. H. inci Önal, Dr. Nuray Önal
REKLAMLAR VE ÇOCUK TÜKETİCİLERİN İSTİSMARI
Doç. Dr. Özlen ÖZGEN ORTA ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SUÇLULUĞU VE DİSİPLİN KURULLARI
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
OKULLARDA DİSİPLİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMASI, BAKIRKÖY ÖRNEĞİ
EBRİZE ÇELTİKÇİ
GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SON SINIF ÖRĞRENCİLERİNİN
YARATICI DÜŞÜNME VE DENETİM ODAĞI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Uzm. Pedagog Zehra Yılmaz
FARKLI SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL ORTAMLARDA YETİŞEN ÇOCUKLARIN OKUL OLGUNLUĞU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Cafer ÇATALOLUK
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
İSTANBUL İLİNDE SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Dr. Birgüt TUZUN
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI VE BENLİK SAYGILARI
Prof.Dr. Gülay GÖRAK, Arş.Gör. IM.Scl Sakine GÜLÇİÇEK
BOŞANMIŞ AİLELER VE TAM AİLELERE SAHİP OLAN 9-11 YAŞ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ PROBL LERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU, Ar. Grv. Serap ÇİMEN
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Fiili ANIK;
İSTANBUL. KOCAELİ VE EDİRNE BÖLGESİNDE SOKAK ÇOCUKLARININ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Yard. Doç. Dr. Suzan YILDIZ. Araş. Gör. Msc. Sakine GÜLÇİÇEK, Araş. Gör. Serap AKKAYA
İSTANBUL İLİNDE BİR BÖLGEDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMLARININ SAPTANMASI
Yard.Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK. Prof.Dr. Oğuz POLAT, Doç.Dr. Hatice PEK
CİNSEL İSTİSMARLAR II:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI CİNSEL İSTİSMAR TÜRLERİNİN AİLE YAPISI İLE İLİŞKİSİ
Doç.Dr. Gülay Görak, Öğr.Gör.Dr. Suzan Yıldız, Arş.Gör.Dr. Nefise Bahçecik, Arş.Gör.MSc. Sakine Gülçiçek
CİNSEL İSTİSMARLAR h
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ÇEŞİTLİ CİNSEI TİSMARLAR
Doç. Dr. Gülay Görak, Arş. Gör. Dr. Nefise Bahçecik, Öğr. Gör. Dr. Suzan Yıldız. Arş. Gör. MSc. Sakine Gülçiçek
BEYOĞLU BÖLGESİNDE SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ
ABDULLAH KLARATAY
İSTANBUL'UN SOKAKLARI VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
ABDULLAH KARATAY