Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2007

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5616

INDEX

Türkiye Yeni Çağa Doğru İstihdamda İki Defa Sıçramalıdır...
Prof. Dr. Nusret EKİN........................................4
"İstihdama İlişkin Olarak Bütüncül, Uygulanabilir ve Program Bazl Bir Yaklaşımı Hayata Geçirmeye Kararlıyız. Bunun İçin de Konunun Tüm Yönleriyle Ele Alınacağı Bir 'İstihdam Şurası' Gerçekleştirmeliyiz"
Faruk ÇELİK...............................................9
Sosyal Güvenlik Sistemi ve İşsizlik
Kemal KILIÇDAROĞLU.......................................14
Eğitim ve İstihdam
Prof. Dr. Mithat MELEN......................................19
Küreselleşme, Esnekleşme ve Küresel İstihdama Etkileri
Prof. Dr. Gülten KUTAL......................................21
İl İstihdam Kurullarının Çalışmaları ve İşsizlikle Mücadelede Önemi Bağlamında Bir Örnek Çalışma İstanbul İstihdam Raporu
Hürrem AKSOY...........................................31
İşgücü Maliyetlerinin İstihdama Etkisi
C. Tanıl KÜÇÜK ...........................................44
Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Gülay ASLANTEPE .........................................48
Türkiye'nin İstihdam Sorunu ve Çözüm Beklentileri
Salih KILIÇ...............................................51
işletme Yönetiminde Yeni ve Etkin Araç: Bilgi Bilançosu
Prof. Dr. Murat DİNÇMEN....................................55
Bir Sosyal Politika Konusu ve Çalışma Hakkının Karşılığı Olarak İstihdam
Süleyman ÇELEBİ ..........................................61
Özel İstihdam Büroları Gerçek ve Çağdaş Fonksiyonlarına Artık Kavuşmalıdırlar
Prof. Dr. A. Can TUNCAY - Arş. Gör. F. Burcu SAVAŞ................66
İşsizlik, İstihdam Politikaları ve Çözüm Önerileri
Salim USLU..............................................78
Yerel ve Küresel Boyutu ile İstihdam
Hüseyin TANRIVERDİ .......................................80
Hayalet Ekonomi
Sinan AYGÜN ............................................83
Verimlilik ve İstihdam
Doç. Dr. Adem ŞAHİN.......................................86
Yatırımın Performansı ve Yatırımın "İstihdam Dostu" ve "Sürdürülebilir" Bir Şekilde Ülkede Tutulabilmesi -Yatırımın İstihdam Yaratması veya Uzaklaşıp Gitmesi-
Dr. Gülden TÜRKTAN.......................................89
Yabancı İstihdamı Niçin Olur ya da Gereklidir?
Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ......................................94
Türk İş Hukukunda Esnekleşme istihdam Sorununun Çözümünde Etkili Olabilir Mi?
Prof. Dr. Metin KUTAL.......................................99
TES - Türkiye Eğitim Şantiyesi İstihdam Edilebilirlikte Yeni Bir Proje
H. Necati ERSOY.........................................106
işgücü Piyasasında Gerçekleşen Yapısal Değişimler ve Göçmenler İçin Yeni iş ve Yaşam Perspektifleri
Doç. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ.................................109
AB Mali Yardımlarının İstihdama Olan Etkileri
Dr. İnci ATAÇ-RÖSCH......................................119
Rekabetçi Piyasaların İstihdama Etkisi
Av. Kublay ATASAYAR.....................................126
Çalışma Hayatı Esneklikle Değişiyor
Dilek KURT.............................................130
Türkiye'de İşsizlik ve İstihdam Sorununa Yönelik Arayışlar
Atıf ÖZGEN.............................................135
Güvenceli Esneklik ve Hollanda'daki Uygulamalar
Theovan Den HOVEN.....................................150
İŞKUR'un İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizlikle Mücadeledeki Merkezi Rolü Artarak Devam Edecektir
NamıkATA.............................................153
Almanya'da işsizlikle Mücadele: Önlemler ve Başarılar
Dr. Heike Maria KUNSTMANN...............................156
Çalışma Hayatının Denetimi ve "İstihdam Cezası"
Resul KURT .............................................159