1.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı

Book : 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı

Author : * Sevgi Usta Sayıta * Mustafa Ruhi Şirin

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Published Date : Haziran 2000

Publisher : İstanbul Çocukları Vakfı

Document Type : Book

Book No : 561

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÇOCUK BAKLAM
İstanbul ve Türkiye Genelinde Güç Koşullardaki Çocuklar Açısından Çocuk Haklarının Durumu Prof.Dr. Oğuz POLAT
Doğmamış Çocuğun Sağlık Haklan Av. Fatma BAŞAR
Çocuğun Çocuk Olma ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Prof.Dr. Emine AKYÜZ
Gerçek Hayat Bilgisi: Çocuk Haklan Mustafa Ruhi ŞİRİN
Medeni Haklar ve Özgürlükler
Av. Handan ERGUVAN ARUSOĞLU
Çocuk Haklarının Korunmasında Bağımsız Bir İzleme ve Denetim Organı: Ombudsman Fatma ÖZDEMİR ULUÇ
Medya ve Çocuk Haklan: Yazılı ve Görsel Medyanın Çocuklarla İlgili Yayınlarında Uyması Gereken Yasal Düzenlemeler Av. Aşkın Yaşar TOPUZOĞLU
Özürlü Çocukların Haklan
Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKÇİ
Çocuğun Bir Temel Hakkı Olarak Spor Doç.Dr. Atilla ERDEMLİ
Polis-Medya Faaliyetlerinin Çocuk Haklarına Etkisi Halil YILMAZ
1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanmasını Sağlayacak Kanun Önerileri Doç.Dr. Şaibe OKTAY ÖZDEMİR - Emre ALPMAN
Türkiye Çocuk Haklan Ulusal Eylem Planı Stratejisi ve İstanbul Acil Eylem Planı/ Doç.Dr. İbrahim ClLGA
ÇOCUK AİLE VE KENT
Kent Mimari ve Çocuk Prof.Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Kentte Çocuklar ve Mekanlar Yard.Doç.Dr. Gülsen ÖZAYDIN
Gecekondu ve Çocuk
Prof.Dr. Yurdanur (DÜLGEROĞLU) YÜKSEL
Sokakların Çocuk Alanı Olarak Kullanılabilirliği:
(Süleymaniye Örneği)
Nilgün ERGUN - Seçil ERGEN
Çocuklar ve Yerel Yönetimler Av. Halil ÜNLÜ
Çocuk Dostu Kent Yönetimi ve Çocuğun Yönetime Katılma Haklan ile İlgili Hukuksal Çerçevesi Av. Seda AKÇO - Av. Filiz YÜCE
Gecekonduların Mutlu Çocukları Doç.Dr. Müzeyyen GÜLER
Şehirciliğin Çocuk Merkezli Hukuki Boyutu Hakkında Düşünceler Yard.Doç.Dr. Aydın GÜLAN
Konut Alanlarında Çocuk ve Oyun Mekanı Doç.Dr. Handan DÜLGER TÜRKOĞLU
Göç Çocukları ve Kent Doç.Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ
Depremin Çocuklar Üzerinde Etkisi Psikolog Sami ERDOĞAN
Göçmen Olan ve Olmayan Ailelerin
On-Oniki Yaş Grubundaki
Çocukların Anne-Baba Tutumları ve
Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Bil.Uzm. Nedret VATANSEVER - Doç.Dr. Neriman ARAL
SAĞLIK
Fetus ve Yenidoğanın Yaşama Hakkı
Doç.Dr. Fahri OVALI
Okul Öncesi Dönem Yaş Grubunda Çocukları Bulunan Ailelerin Çocuklarının Beslenmesi Sırasında Zaman İçinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Malnütrisyon Oluşturma Üzerine Etkileri Işıl ÖZER - Mübeccel DEMİRKOL - Hacer NALBAN - Hayriye ERDEM
Anne Sütü tle Beslenen Süt Çocuklarında Demir Durumu
Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL - Uz. Dr. Esra (DURUKAN) ÖZAYDIN
Çocukluk Çağında Sağlığın Değerlendirilmesi, Geliştirilmesi ve Sürdürülmesine Yönelik Hizmetler Prof.Dr. Ufuk BEYAZOVA - Dr. Figen ŞAHİN
Özel Gereksinimleri (Kronik Hastalığı) Olan Çocuk
Aile ve Yaşam Kalitesi
Doç.Dr. Firdevs ERDEMİR - Doç.Dr. Lale ALGIER
Hemofili Demeği'nin Yapabildikleri ve Türkiye'nin Deneyimi
Doç.Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Hemofililerin Tedavisi ve Dernekleşmenin Katkısı
Doç.Dr. Bülent ZÜLFİKAR
0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Kaza Riskinin Franzmıngham
Güvenlik Araştırması Yöntemi ile Belirlenmesi
Prof.Dr. Serpil UĞUR BAYSAL
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Doğan 28,363 Bebekte
Doğumsal Anomalisi Sıklığının İncelenmesi
Beyhan TÜYSÜZ, Bahar D. BEKER, Figen AKSOY, Yıldız PERK,
Barbaros ILIKKAN, Rıza MADAZLI, Cihat ŞEN, Vildan OCAK,
Özdemir İLTER
Down Sendromunda Epidemiyolojik Klinik Özellikler ve Erken Müdahale Beyhan TÜYSÜZ, Bahar D. BEKER, Birol ÖZTÜRK, Mufeed ASHRAF, Özdemir İLTER
Adölasan ve Beslenme Prof.Dr. Mübeccel DEMİRKOLÇocuk ve Aile Sağlığı Açısından Genetik Danışma Prof.Dr. Memnune Y. APAK
İstanbul İli 6-13 Yaş Grubu Diş Çürüğü Yaygınlık ve Şiddet Değerli Prof. Dr. Gülçin BERMEK SAYDAM
İstanbul İli Çocuk Yaş Grubunda Periodantal Hastalıkların Yaygınlık ve Şiddeti Prof. Dr. İnci OKTAY
Travmaya Psikolojik Yardım Modeli
Ümran KORKMAZLAR - Olcay GÜNER - Emre KONUK
Çocukla İlgili Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. Müjgân ALİKAŞİFOĞLU
Ülkemizde ve İstanbul'da Çocuk Cerrahisinin Sorunları Op. Dr. Didem BASKIN
EĞİTİM
Farklı Ortamlarda Bilişsel Gelişim Arş.Gör.Gül ÇÖRÜŞ, Prof.Dr.İ.Alev ARIK
Alternatif Eğitim Alanları ve Araçlar Güllen DAYIOĞLU
Okuma Alışkanlığı ve Okul Kütüphanesi Işıl İlknur SELVİ
Eğitim Sürecinde Edebiyat Eğitimi ve Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Çocuk Edebiyatından Yararlanmak (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Yard.Doç.Dr.Selahattin DİLİDÜZGÜN
Çocukta Dini İnancın Varlığı ve Seçme Problemi Prof.Dr.Kerim YAVUZ
Eğitim Açısından Çocuğun Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Prof.Dr.Halis AYHANBedensel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Problem Çözme ve İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Yaşar BARUT-Dudu GENEZ
Özürlü Öğrencinin Sınıf Öğretmeni Tarafından Fark Edilişi ve Yapılabilecek İşlemler Yard.Doç.Dr.Sema BATU
Özürlü Çocukların Eğitiminde Din Eğitimi ve Öğretiminin Katkısı Doç.Dr.Mehmet Emin AY
Çocuk Resmi ve Çocuk Düşüncesi Öğr.Gör.Dr.Nermin Özcan ÖZER
Boş Zamanlan Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler Hasan Latif SARIYÜCE
İstanbul'da Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Kurumlan Yard.Doç.Dr.Ahmet ŞİRİN
Anne Baba Genç İlişkileri Envanterinin(ABGİE) Geçerlilik, Güvenilirlik ve Kimi Norm Çalışmaları MeldaALANTAR
HUKUK
Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere Hakim Olması Gereken İlkeler Yard.Doç.Dr. Aydın GÜLAN
Türk Medeni Kanun Tasarısı'nın Soybağı'na İlişkin Düzenlenmesi Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ
ABD'de ve Türkiye'de Kanunla İtilaf Halinde Çocuğun Hürriyeti ve Bağlayıcılık Halinde Durumu Melda TÜRKER, LLM
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
Yetiştirme Yurdu ile Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Okul Başarılarına Etkisi Yard.Doç.Dr. Yaşar BARUT - Tekin BALCI
Çocuklar Çalışmalı mı? Çalışan Çocukların Görüşleri Yard.Doç.Dr. Aylin DİKMEN
Çocuk İşçiliği Nedenleri, Boyutları ve Küreselleşen Dünyada Konumu Arş.Gör. Nilgün TUNÇCAN
Sanayi'de Çalışan Çocuk İşçileri Bekleyen Riskler Osman GÖREN - Ersin TEMEL - Hatip GÜVEN
Ekonomik İstismarı: Çocukların Çalıştırılması Özcan KARABULUT

Çocuklarda Cinsel İstismar, Terminoloji ve Tanımlar Neylan ZİYALAR
Çocuğun Suça İtilmesinde Toplumsallaşma Öğelerinin Etkisi Uzman Sosyolog Nejat AKALIN
21. Yüzyılın İnsanlık Ayıbı (Çocuk İstismarı ve İhmali) Aziz İLGAZİ
Sokakta Çalışan Çocuklar: Çocuk İşçiliği ve Sokak Çocukluğu Arasında Bir Çocuk Kategorisi Abdullah KARATAY
Sokakta Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Aile Bireylerini ve Aile İlişkilerini Algılama Biçimlerinin İncelenmesi Sündüs Sağır - Doç.Dr. Neriman ARAL
Ticari Seks İşçisi Olarak Sömürülen Çocukların Görüşleri ve Gereksinimleri Prof Dr. Esin KÜNTAY - Doç.Dr. GüIiz ERGİNSOY
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun Çalışan Çocuklara İlişkin Proje Çalışmaları ve Konuya İlişkin Görüşleri