TİSK Akademi Cilt:2/4

Book : TİSK Akademi Cilt:2/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 2-4

Period : 6 monthly

Published Date : 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 5606

INDEX

İÇİNDEKİLER
- Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Emeğin Serüveni
Prof. Dr. Berin Ergin
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- Avrupa Birliği'nde Sosyal İçerme Politikaları
Doç. Dr. Faruk Sapancah
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Avrupa Birliği Hukukunda İşverenin İşçilere Bilgi Verme ve Danışma Yükümlülüğü
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
- 5510 Sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin İptal Karan ve Çatırdayan Norm ve Standart Birliği
Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Örgütlerde Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları: Belirleyicileri ve Önlenmesi
Arş. Gör. Dr. H. Şebnem Seçer I Arş. Gör. Dr. Barış Seçer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Ağ Ekonomisine Dönüşümde Rekabet Politikasında Yaşanan Değişim
Prof. Dr. Hüsnü Erkan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Abdulvahap Özcan
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Avrupa Para Birliği'nin Değerlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Funda Çondur I Arş. Gör. Umut Evlimoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Üretici Fiyatlarından Tüketici Fiyatlarına Geçişkenliğin Farklı Yaklaşımlarla İncelenmesi: Türkiye Örneği
Saygın Şahinöz I Aslıhan Atabek Demirhan I Evren Erdoğan Coşar
TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
- Borun Önemi ve Türkiye'de Bor
Yrd. Doç. Dr. A. Can Bakkala I Yrd. Doç. Dr. Ersan Öz
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi