Genç İşşizliği Sempozyumu

Book : Genç İşşizliği Sempozyumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Published Date : Mart 2007

Publisher : TİSK Akademi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5604

INDEX

İçindekiler
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Muhteşem Kaynak ........................................................................................................................................5
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kadri Yamaç..................................................................................................................................................6
Gazi Üniversitesi Rektörü
Tuğrul Kudatgobilik......................................................................................................................................................8
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Başesgioğlu......................................................................................................................................................12
Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı
I. OTURUM
"Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizliği"
Oturum Başkanı: Prof Dr. Tuba Ongun ....................................................................................................................19
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Gençlerin İstihdamı
Doç. Dr. Hakan Ercan................................................................................................................................................23
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak......................................................................................................................................37
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Küresel İstihdam Eğilimleri ve Gençlerin İşsizliği
Gülay Aslantepe..........................................................................................................................................................53
1LO Türkiye Direktörü
Genel Görüşme..........................................................................................................................................................59
II. OTURUM
"Türkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizliği"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Arıcı ....................................................................................................................65
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşsizlik ve Emek Kalitesi
Prof. Dr. Muhteşem Kaynak ......................................................................................................................................67
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği: Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları
Doç. Dr. İlkay Sava....................................................................................................................................................87
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Türkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizlik
Namık Ata.........1........................................................................................................................................................109
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü
Genel Görüşme........................................................................................................................................................119
PANEL
"Genç İşsizliği Sorununu Çözmeye Yönelik Politikalar"
Panel Başkanı: Enis Yeter........................................................................................................................................127
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
Türkiye'de İşgücü Piyasası'nın Yapısı ve Genç İşsizlik
Prof. Dr. Nahit Töre ................................................................................................................................................129
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği Sorununun Çözümü İstihdam Stratejisinden Geçiyor
Doç. Dr. Aziz Konukman..........................................................................................................................................135
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar
Bülent Pirler..............................................................................................................................................................147
TİSK Genel Sekreteri
Genel Görüşme........................................................................................................................................................157