Çatışmaların Kaynağı Olarak Ayrımcılık

Book : Çatışmaların Kaynağı Olarak Ayrımcılık

Author : * Türkkaya Ataöv

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-8034-07-3

Published Date : 1996

Publisher : A.Ü. S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5602

INDEX

İÇİNDEKİLER
I. Giriş........................................................................................1
II. Birleşmiş Milletler Sisteminde Ayrımcılık Karşıtlığı............2
III. İnsan Haklan ve Azınlık Hakları............................................5
IV. Amerika Anakarası.................................................................7
V. Batı Avrupa..........................................................................14
VI. Almanya'nın Özel Konumu..................................................22
VII. Doğu Avrupa..........................................-..............................27
VIII. Balkanlar...............................................................................34
IX. Orta Doğu.............................................................................46
X. Orta ve Güney Asya.............................................................54
XI. Afrika....................................................................................61
XII. Avustralya ve Pasifik............................................................64
XIII. Kadınlar................................................................................68
XIV. Mülteciler ve Göçmen İşçiler...............................................71
XV. Sonuçlar................................................................................74
XVI. Yazarın Konuyla İlgili Bazı Kitap ve Makaleleri.................81