Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929-1939

Book : Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929-1939

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-482-743-9

Published Date : 2007

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama merkezi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5601

INDEX

...İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar.........................................................................................................v
Sunuş.................................................................................................................vii
Otuzlu Yıllarda Yönetim...................................................................................1
Birgül A. GÜLER
1929: Yönetimde Merkeziyetçiliğin İnşası.....................................................21
Sonay Bayramoğlu ÖZUĞURLU
1930: Muhalefet ve Belediyeler Yılı..............................................................107
Nuray Ertürk KESKİN
1931: Tasarruf Yılı:TekPartili Dönemin Başlangıcı.................................
Bülent DURU
1932: Temmuz Kararları Çerçevesinde Devletçiliğe Geçiş........................303
Tayfun ÇINAR
1933: Planlamada Sümerbank Modeline Geçiş...........................................413
Ceren KALFA
1934: Planlama İçin Örgütlenme Yılı...........................................................521
MenafTURAN
1935: Personel Sisteminde Barem Tartışmaları..........................................617
Tekin AVANER
1936: Parti ile Devletin Bütünleşmesi...........................................................705
Ozan ZENGİN
1937: Anayasal Yenilenmeler ve Siyasi Müsteşarlık...................................811
Barış ÖVGÜN
1938: Bekleyiş ve Endişe................................................................................895
M.Murat BASKICI
1939: Yerde ve Yönetimde 'Deprem'...........................................................979
T. AV ANER, N. E. KESKİN, B. ÖVGÜN, M. TURAN
Genel Kaynaklar..........................................................................................1075
Araştırmacılar Hakkında............................................................................1083
Dizin...............................................................................................................1091
.....................................................................1091