İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı yaklaşım

Book : İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı yaklaşım

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-14-0

Published Date : Mart 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5591

INDEX

İÇİNDEKİLER
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ARTIRAN ETKENLER.......................................1
GİRİŞİMCİ KİMDİR?......................................................................11
NELER DEĞİŞMELİ?......................................................................47
1. GİRİŞİMCİYE VERİLEN DEĞER...........................................49
2. KAYITDIŞI EKONOMİ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM.................53
3. MEVCUT İŞLETMELERDE TAM KAPASİTE VE
TAM İSTİHDAM...............................................................59
4. YENİ YATIRIMLAR VE İLAVE İSTİHDAM.............................65
5. MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ................................................69
6. REEL SEKTÖR - FİNANS SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ......................73
7. ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK.....................................77
EK: TÜRKİYE'DE İŞLETMEYE YÖNELİK BÜROKRASİ........................81
KAYNAKLAR.................................................................................90