Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2007

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5590

INDEX

SOSYAL GÜVENLİK
DÜNYASI
İÇİNDEKİLER
İhale Konusu İşlere Girişte Aranan "Sosyal Güvenlik
Prim Borcu Sorgulaması" 2007/Ağustos Ayında Değişti ............7-14
İhale Makamlarının Sorumlulukları............................15-21
Hizmet ihalelerinde Asgari işçilik Uygulaması ...................22-27
Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Muvazaalı Boşanma...........28-33
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ile iş Kazası Tanımında Yapılan Değişiklikler ...................34-38
Yurt Dışı Borçlanmada Son Düzenleme ve [
"Yurda Kesin Dönüş"ün Anlamı ..............................39-43
Teşvik Yasasından Yap-Sat Şirketleri ile
inşaat Müteahhitleri de Faydalanabilirler.......................44-46
Sosyal Sigorta Prim Afları ve Ödeme Kolaylıkları
(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumuna Ne Getirdi!........... . .47-59
Bağ-Kur'da Tevkifata Göre Geçmişe Dönük Hizmet
Kazanmanın Son Değişiklikler Işığında
Tüm Yönleriyle Açıklaması..................................60-70
Bağ-Kur'a Tabi Sigortalı, Emekli ve Hak Sahiplerinin
Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanma Şekil ve Şartaları
ile Sağlık Sigortası Yardımlarının Kapsamı ve Süresi.............71-74
Yargı Kararlarına Göre İşe İade Davalarında Hükmedilen
Tazminattan Gelir Vergisi Kesilmez...........................75-81
5620 Sayılı Kanunun Kapsamı ve Uygulama Süreci..............82-86
İş Kanunu'na Göre; İşlerini Bildirmeme ve Yaptırımı..............87-90
Sosyal Devletin Anlamı ve Gerekleri ..........................91-96
Yoksulluk ve Sağlık Politikalarında Dönüşüm ..................97-112
Soru ve Cevaplarla 1479 Sayılı Yasaya Tabi
Bağ-Kur Sigortalısı Sayılma Esasları........................113-121
Bağ-Kur Sigortalısı Olan İşverenin İhale veya Özel Bina
inşaatı İşinde Fiilen Çalışması ve Asgari İşçilik İncelemesi.......122-127
Kadim Projesinde Vatandaşlık Kartı Projesinin Yeri ............128-131
Kıdem Tazminatında Tavan...............................132-138
Sosyal Güvenlik Sistemi'nde Sürdürülebilirlik
ve İşgücü Piyasası......................................139-155
Önemli Bilgiler ........................................156-167
6
Hakkı DEMİRCİ
Serdar GÜNAY Yakup SÜNGÜ Harun ORDU Süleyman LALE
Mehmet UZUN Cüneyt OLGAÇ Ömer ÇALIŞKAN Vakkas DEMİR
Ahmet ARAŞ
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Cüneyt ÖZEN Teyfik BAYHAN Dr. Ömer KESKİNSOY Dr. Hatice EROL Şevket TEZEL
Ersin UMDU
İdris AKÇAN Şerafettin GÜLER Erdem CAM