İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 05-06 Ekim 2007 Ankara Bildiriler

Book : İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 05-06 Ekim 2007 Ankara Bildiriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-9944-89-351-0

Published Date : Ekim 2007

Publisher : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5588

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş..................................................................................................................11
1. Oturum: HUKUKSAL YAPI 1
İşverenin Cismanı Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu......................15
Mustafa KILIÇOĞLU
İşçi İşveren Arasındaki İlişkinin Temeli Hizmet Sözleşmeleri................33
Orhan YÜKSEL, Gülben ÇALIŞ
İnşaat İşyerlerinde İşverenin İş Sağlığı ve
Güvenliği Yükümlülükleri ve Sorumluluğu...............................................41
Gaye BAYCIK
İş Kazalarından Doğan Hukuksal Sorumlulukta Uygun
Nedensellik Bağı..............................................................................................63
Levent AKIN
2. Oturum: HUKUKSAL YAPI 2
İş Kazalarının Hukuksal Yönü.......................................................................79
Orhan YÜKSEL, Gülben ÇALIŞ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Yargı Kararları.................................95
Gülben ÇALIŞ, Elif Suna ÜZER, Orhan YÜKSEL
Uluslararası, Avrupa ve Türk Hukuku'nda Yapı İşlerinde
Genç İşçilere İlişkin Çalıştırma Yasakları.................................................105
Kadriye BAKIRCI
3. Oturum: EĞİTİM
ÇAĞRILI KONUŞMACI:
İş Güvenliği Mühendisi Mesleki Eğitimin
İş Sağlığı ve Güvenliğine Katkısı................................................................115
Necati ERSOY
Mühendislik Eğitiminde İş Güvenliğinin Yeri ve
Üniversitelerin Rolü......................................................................................121
Selim BARADAN
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitiminde İşbaşında Yapılan Eğitimlerin ve Ramak Kaza Kayıtları
Tutulmasının Önemi......................................................................................133
Ruhi ÖKTEM
Çalışma Olgusunun Gelişimi ve Yapı İşlerinde İş Güvenliğine Yansıyan Bazı Sorumluluklar........................................................................................141
Mehtap BİRGİLİ
Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri...................................................157
Müjdat AYDIN
4. Oturum: SAYISAL DEĞERLENDİRMELER VE ANALİZLER
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenliği Durumunun Değerlendirilmesi................................................183
Ekrem MANİSALI, Recep KANIT,
Murat GÜNDÜZ, Ümit TARHAN, Yunus Emre TAŞYÜREK
İnşaat Şirketlerinde İş Güvenliği Uygulamalarının
Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi...........................193
G. Emre GÜRCANLI, M. Uğur MÜNGEN
Yapı İşlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Azaltılmasında Son Yıllarda Alınan Önlemlerin Sonuçlarının Değerlendirilmesiyle
İlgili Bir İnceleme...........................................................................................211
Hakan KUŞAN, Osman AYTEKİN, İlker ÖZDEMİR
İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi............223
Suphi URAL, M. Emin ÖCAL, Harun ATILGAN, Ahmet KAYA
5. Oturum: UYGULAMALAR
ÇAĞRILI KONUŞMACI:
İnşaat İşkolu ve Meslek Hastalıkları..........................................................235
Alp ERGÖR
Titreşim, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Etkileri
Risklerin Kontrolü ve Uygulamalar..........................................................241
Mustafa N. ŞAHİN, Gülşen IŞIK
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı....................................................263
M. Emin ÖCAL
"İş Sağlığı ve İş Güvenliği" Gelinen Süreçte İMO'ya Bakış..................275
Gülşen IŞIK
6. Oturum: UYGULAMALAR
Fiziksel Güce Dayalı İnşaat İşlerinde Çalışanların İş Yaşamı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı
Performanslarının Değerlendirilmesi.......................................................289
Yeşim KURUOĞLU, Murat KURUOĞLU, Hasan Giray BASKI, M. Uğur MÜNGEN
Melen Sistemi,
Boğaziçi Tüneli İnşaatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.........................301
Adem COŞKUN, Levent KUZUM
4857 Sayılı İş Kanunu'nun Konut Yapı Kooperatiflerine Getirdiği
Yeni Düzenlemeler .......................................................................................313
Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR
POSTER BİLDİRİ:
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Büyük Endüstriyel Kazalar İçin
Acil Durum Planı (Genelge)..............................................................................325
Yalçın AKKAŞ