Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme:Ne Durumdayız?Ne Yapmalıyız?

Book : Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme:Ne Durumdayız?Ne Yapmalıyız?

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-36-9

Published Date : Eylül 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5563

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .................................................................
GİRİŞ ..................................................................
BÖLÜM 1. DURUM TESPİTİ
I. EKONOMİK GÖSTERGELER
1. Gayri Safi Yurt içi Hasüa...............................................
2. Kişi Başına Düşen Milli Gelir ...........................................
3. Eğitim Harcamalarının GSYİH'ya Oranı ..................................
4. Ar-Ge Harcamalarının GSYtH içindeki Payı................................
5. Yüksek Öğretimde Ar-Ge Harcaması......................................
6. Yenilikçilik Endeksi...................................................:
II. NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI ALT YAPISI
1. Bin Çalışan Başına Tam Zamanlı Eşdeğer Araştırmacı Sayısı ..................
2. Yüksek Eğitimli Yabancı Ülke Doğumluların Oranı..........................
3. îş ve Yetenek/Niteliklerin Uyumu ........................................:
IH. YAYIN VE PATENT SAYILARI
1. Yayın Sayısı .........................................................
2. Milyon Nüfus Basma Düşen Patent Sayısı..................................
IV. ALTYAPI GÖSTERGELERİ
1. Bin Kişiye Düşen Telefon Hattı Sayısı.....................................
2. Ev Bilgisayarına Sahip Hane Sayısı.......................................
V. İHRACAT GÖSTERGELERİ ..........................................
1. Yüksek Teknoloji Ürünlerinin Toplam İmalat Sanayii İhracatı içindeki Payı .....
2. Orta - Yüksek Teknoloji Ürünlerinin Toplam imalat Sanayii ihracatı İçindeki Payı
3. Düşük Teknoloji Ürünlerinin Toplam imalat Sanayii İhracatı içindeki Payı ......
4. Bilgi ve iletişim Teknolojisi Cihazları ihracatı .............................
5. Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji Ürünlerinde ihracatın ithalatı Karşılama Oranı .
6. Toplam OECD ihracatında Pazar Payı....................................
VI. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNU
1. istihdam Oranı.......................................................
2. işgücüne Katılım ve işsizlik Oranları.....................................
3. Uzun Süreli işsizlik...................................................
VII. ULUSLARARASI GÖÇ
1. Emek (İşgücü) Göçü...................................................
2. Beyin (Kafa Gücü) Göçü ...............................................
VIII. BEYİN GÖÇÜ/EROZYONU GERÇEĞİ
. Beyin Göçü Nedir? ....................................................
2. Beyin Göçünün Sebepleri...............................................
3. Türk Beyin Göçü Gerçekleri.............................................
IX. ÜLKEMİZ PLANSIZ, KİTLESEL VE UCUZ EĞİTİM İLE HEM ATIL VE NİTELİKSİZ İŞGÜCÜ YARATIYOR HEM DE NİTELİKLİ BEYİNLERİNİ KAYBEDİYOR.........................................................
X. ÜLKEMİZDEKİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK EĞİTİMİNDE KAPASİTE İHTİYAÇTAN ÇOK FAZLA
1. Beyin Bolluğuna/S açınımına Bir Örnek...................................
XI. BİLGİ ÇAĞININ MODERN GÖNÜLLÜ GÖÇERLERİ..................
XII. KİRALIK BEYİNLER
1. Sanal Beyin Göçü...................................................
2. Gizli Beyin Göçü ...................................................
XIII. PARA TRANSFERİNDEN ULUSLARARASI GÖÇ VE BEYİN GÖÇÜNÜ TESPİTİ.............................................................
XIV. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EMEK VE BEYİN GÖÇÜ NEDENİYLE MELEZ KİMLİKLER DOĞMAKTADIR................................
XV. ÜNİVERSİTE BİR YANA, SANAYİ VE DEVLET BİR YANA..........
XVI. SANAYİDE BİLGİ DEVRİMİ....................................
1. Bilgi Toplumunda Sanayi Sektörünü Etkileyecek Bazı Konular.............
XVII. SANAYİMİZ NEREYE GİDİYOR? YETERLİ TEKNOLOJİK YENİLİK YAPABİLİYOR MUYUZ? ..................................
XVIII. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ARAŞTIRMA ALANININ OLUŞTURULMASININ ARDINDAKİ TEMEL ETKENLER
1. Avrupa Birliği Araştırma Programlarının Temel Prensipleri...............
2. Politika Hedefleri ................................................
3. Uygulama Araçları ..............................................
BOLUM 2.
ÇÖZÜM: BİLGİ, TEKNOLOJİ, REKABET, YARATICILIK, İNOVASY
EĞİTİM
O HALDE NE YAPMALI?
1. Her Şeyin Başı Nitelikli ve Yeterli Eğitim............................
2. Üniversitelerimiz Ataletten Kurtulmalı ..............................
3. Sanayimiz Atılımcı ve Girişimci Olmalı .............................
4. Teknoloji Üretmeden Kalkınılmaz..................................
5. Bilişim Yaratıcılıktır.............................................
6. Rekabet Gücü İçin Ar-Ge.........................................
7. Teknolojide Sektörel işbirliği Modeli (Sektörel Araştırma Merkezleri)____
8. Araştırma ve Geliştirme Fuarları ..................................
BÖLÜM 3.
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRMENİN MÜKEMMELLEŞTİRİ
İÇİN SONUÇLAR
1. Yüksek Öğretimin Sorunları Çözülmelidir...........................
2. Sanayi Yüksek Öğretimlilere Yeterli Ölçüde Nitelikli İş ve Proje Yaratabilin
3. Kalıcı Milli Eğitim ve Bilim Politikamız Olmalıdır....................
4. Bilime ve Bilim Adamına Gereken Değer ve Önem Verilmelidir.........
5. Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Politikaları Geliştirilmelidir............
EKLER
I. TÜBİTAK DESTEKLERİ VE ÖDÜLLER .........................
1. EUREKA.....................................................
2. Patent Teşvik Sistemi...........................................
3. AR-GE Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı..................
4. Teknoloji Ödülleri..............................................
5. TÜBİTAK AB Çerçeve Programlan Türkiye'den Çoklu Ortaklık Teşvik Öd
Programı ....................................................
6. Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Yeni Programlar .................
II. TTGV DESTEKLERİ..............................................
1. Ar-Ge Proje Destekleri..............................................
2. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği..................................
3. Ticarileştirme Projeleri Desteği .......................................
4. Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği.............................
III. KOSGEB TEŞVİKLERİ...........................................
1. KOBl'lere Yönelik İstihdam, İhracat, Fuar ve Ar-Ge Teşvikleri .............
2. E-KOBİ Bilişim Kredisi.............................................
3. Tanıtım Desteği/Web Sayfası Hazırlama Desteği .........................
4. Tedarikçi Başvuruları-Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas/Yurtiçi Sanayi Fuarla™
Katılım Destekleri.................................................
5. Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği.........................
6. Diğer Destekler....................................................
IV. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ .........................................
V. TÜRK BİLİM ADAMLARI ÜLKEMİZİ DÜNYA İLE İŞBİRLİĞİNE GÖTÜRÜYOR.......................................................
VI. TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ (TÜSSİDE) ........
YARARLANILAN KAYNAKLAR......................................