ÇALIŞMA ve TOPLUM

Book : ÇALIŞMA ve TOPLUM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Skin : 4

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2007

Publisher : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5562

INDEX

İÇİNDEKİLER
"Süleyman Üstün: Eğitimin Titiz İşçisi, İşçilerin Titiz Eğitimcisi"
Hasan Aktaş..............................................................................................
Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak,..
Meryem Koray......................................................................................
İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi ve Bölgeler Aı
Dengesizlikler
Gülay Toksöz...........................................................................................
Kamu Kuruluşlarında Hizmet Alım İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan Alt İşve
İşçileri ile İlgili Sorunlar
Nüvit Gerek.........................................................................................
"Kalkınma İktisadı ve Sosyal Yapılar" Piyasa ve Sosyal Yapıların Çözünürlüğü Abdulkadir ŞENKAL/Yasar BÜLBÜL......................................................
Çalıştırma ve Başka İş Gördürme Yasakları
Öcal Kemal Evren.................................................................................1
Karar İncelemesi: Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebinin Süresi-Ge*
Neden/Haklı Neden Ayırımı ve Feshin Hakkaniyete Uygunluğu
Arzu Arslan Ertürk...............................................................................
Karar İncelemesi: Ayni Yardım Kavramı ve Nakden Ödenen Ayni Yardım] Sosyal Sigorta Primine Tabİ Olup Olmadığı
Ercüment Özkaraca.................................................................................
Yargıtay Kararları..............................................................................
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.............................................................................
Kitap Tanıtımı...................................................................................
Kavram Endeksi................................................................................