Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri

Book : Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-28-4

Published Date : Temmuz 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5518

INDEX

Başkandan
Fikret BARIN
Genel Başkan
S. Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı
2007 Yılı Toplu İş Sözleşmelerimiz İmzalandı
23. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Yapıldı
Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Bakü'de Toplandı
ITUC Asya-Pasifik Bölge Örgütü Kuruldu
Banka Promosyonlarıyla İlgili Düzenleme Yapıldı
Türkiye'de Kamu Kesiminde İstihdam
2007 Yazında Cari İşlemler Açığı
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR..............................................11
Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM GENEL GÖRÜŞME
DÖRDÜNCÜ OTURUM:
Yaşlılık Sigortasının Yeniden Yapılandırılmasının Esasları Oturum Başkanı: Utkan ARASLI
Yargıtay 21 'inci Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Doç. Dr. Nuı-şcn CANİKLİOĞLU...............................19
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
DÖRDÜNCÜ OTURUM GENEL GÖRÜŞME................................
BEŞİNCİ OTURUM:
Sosyal Yardımlar ve Yardımların Organizasyonu Oturum Başkanı: Resul ASLANKÖYLÜ
Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi Onursal Başkam
Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN..........................................
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
BEŞİNCİ OTURUM GENEL GÖRÜŞME.......................................
PANEL:
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Münir EKONOMİ..........................................
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı
Celal TOZAN................................................................29
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
Dr. Fatma BAŞTERZİ..................................................
TİSK Müşavir Avukatı
BirolAYDEMİR............................................................30
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili
Prof. Dr. Ali GÜZEL....................................................
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi