75 Yılda Kadınlar ve Erkekler

Book : 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7306-41-X

Published Date : Ekim 1998

Publisher : Türkiye İş Bankası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5511

INDEX

içindekiler
BOLUM
Cumhuriyet İdeolojisi ve Kadın Kimliğinin Oluşumu
Cumhuriyet'in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak
Fatmagül Berktay, 1 Türkiye'de Toplumsal Değişme Sürecinde Kadın
Leyla Kırkpınar, 13
Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve "Münevver Erkekler"
Ayşe Dıırakbaşa, 29 Kemalizm ve Türk Kadını
Zehra F. Arat, 51 Medeni Kanun ve Kadın Haklan
Tcnnur Koyuncuoğlu, 58-63
Cumhuriyet'in Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar Zehra Toska, 71
Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları
Ayşe Kadıoğlu, 89 Cumhuriyet Döneminde Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri (1928-1998)
Firdevs Gümüşoğlu, 101
Edebiyattaki Kadın İmgelerinde Cumhuriyet1 in İzdüşümleri Erendiz Atasii, 129
BÖLÜM
Türkiye'de Kadın Olmak
Türkiye'de Kadının Starüsü: Kültürler Arası Perspektifler
Çiğdem Kağıtcıbaşı, 143 Türkiye'de Aİle ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın
Ferhunde Ozbay, 155 Doğu Anadolu'da Kadın ve Aile
Pınar Ilkkaracan, 173
Cumhuriyet'ie Yaşıt Kadınların Yaşam Tarihi Anlatılarında
Kadınlık Durumları, Deneyimler, Öznellik
Aynur îlyasojlu, 193
Kadına Yönelik Şiddet
M. Cânân Arın, 201
Kadınlann Bakış Açısından Köyden Kente Göç ve Kentteki Yaşam
Tabire Erman, 211
İş İlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar Sibel Ka-laycıoğlu-Helga Rittersberger, 225