Örgüt Yönetimi

Book : Örgüt Yönetimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-6176-51-2

Published Date : Mayıs 2006

Publisher : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5504

INDEX

İçindekiler
Giriş.................................................................................................
1. Çevre: Avrupa Gençlik Örgütleri'nin
bağlamı ve kültürü..........,...................................................
1.1 Giriş........................................................................................
1.2 Tarihsel bağlam .......................................................................
1.3 Örgüt kültürü..........................................................................
1.3.1 Kültür nedir? ....................................................................
1.3.2 Örgütlenme stilleri ...........................................................
2. Öz yönetim.........................................................,...................
2.1 Giriş.......................................................................................
2.2 Kişisel farkmdalık...................................................................
2.2.1 Öğrenmeyi öğrenmek.....................................................
2.2.2 Deneyimsel öğrenme ve öğrenme biçimleri .....................
2.2.3 Duygusal öğrenme ..........................................................
2.2A Düşünmeyi öğrenmek .....................................................
2.2.S Önyargı..........................................................................
2.3 Kişisel kaynakların yönetimi..................................................
2.3.1 Yetkinlikten profesyonelliğe ............................................
2.3.2 Kişisel motivasyon...........................................................
2.3.3 Zaman yönetimi..............................................................
2.3.4 Stres yönetimi.................................................................
2.3.5 İletişim yönetimi.............................................................
2.3.6 Değişim yönetimi............................................................
3. İnsan yönetimi..............................................„......................
3.1 Giriş.......................................................................................
3.2 Takımlar ve liderler................................................................
3.2.1 Takım çalışması ve liderlik..............................................
3.2.2 İnsanları motive etmek ...................................................
3.2.3 Güçlendirme ...................................................................
3.2.4 Sorumluluk .....................................................................
3.3 Eğitim, gelişme ve değerlendirme ............................................
3.3.1 Öğrenen örgüt ................................................................
3.3.2 Öğrenme stilleri..............................................................
3.3.3 Performans değerlendirmesi ve işlerin gözden geçirilmesi
3.4 Koçluk, kılavuzluk ve danışmanlık.........................................
3.4.1 Koçluk ............................................................................
3.4.2 Kılavuzluk......................................................................
3.4.3 Danışmanlık ...................................................................
4. Süreç yönetimi
4.1 Giriş............................................
4.2 Örgütü yönetmek ........................
4.2.1 Yönetim yapısı .....................
4.3 Sistemlerin yönetimi ....................
4.4 Örgüt gelişimi (ÖG) ....................
4.5 Karar alma ve politika geliştirme .
4.6 İletişim ve enformasyon...............
4.7 Bilgi ve öğrenme..........................
4.8 Stratejik planlama .......................
4.8.1 Planlama neden Önemlidir? ..
4.8.2 Stratejik planlama nedir? .....
4.8.3 Stratejik planlama aşamaları
4.9 Finansal yönetim.........................
4.9.1 Bütçe ...................................
4.9.2 Bilanço ................................
4.9.3 Gelir gider tablosu ...............
4.9.4 Nakit akışı tabloları.............
4.10 İş akdi.......................................
4.11 İş tanımı ve şartları....................
4.12 Dış ilişkilerin yönetimi ..............
Ek 1: Tarihsel ve çağdaş yönetim perspektifleri................
Ek 2; Örgüt yönetimi eğitim kılavuzu değerlendirmesi Ek 3: Kaynakça ve ek okuma...................................................