Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi

Book : Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-6176-62-8

Published Date : Ağustos 2006

Publisher : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5503

INDEX

Giriş .........................................................................................................
1. Kısım - Fon "kaynaklan....................................................................
Bölüm 1 — Öz kaynaklar, gelirler ve bireylerden gelen fonlar...........................
ı.ı Üye aidatları - sahiplenme ve katılımın anahtarı .............................
Goyûte'mn ipucu #ı .........................................................................
1.2 Katılım ücretleri - Projenizi gerçekleştiriri .......................................
CoyoteVm ipucu #2 .........................................................................
Coyots'mn İpucu #3 .........................................................................
1.3 Hizmet sağlama - gizli fon potansiyeliniz ........................................
Coyote'nîn ipucu #4 .........................................................................
Gerçek-yaşam deneyimi #1 .........................................................
1.4 Kaynak geliştirme klasikleri .............................................................
1.5 Yayınlar - zor bir araç ......................................................................
1.6 Posta kampanyaları - Avrupa çeşitliliği ...........................................
1.7 Maaştan bağışlar - kimi ülkelerde uygulanan ilginç bir seçenek .....
Gerçek-yaşam deneyimi ........................................................
Bölüm 2 — Kamu kaynaklan ......................................................................
2.1 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fonlar ........................................
Coyote'nin ipucu ........................................................................
2.2 Avrupa Birliği fonları - ulusaşırı Avrupa fonları ..............................
Coyote'nin ipucu ........................................................................
2.3 GENÇLİK (YOUTH) programı .............................................................
2.4 Leonardo Da Vinci programı ...........................................................
2.5 Socrates programı ...........................................................................
Coyote'nin ipucu ........................................................................
2.6 Avrupa Birliği yapısal fonları ...........................................................
2.7 Avrupa Bİrlİği'nİn katılım öncesi ve üçüncü ülkelere yönelik fonları
2.8 Avrupa Konseyi'nin gençlik faaliyetlerine yönelik fonları ................
2.9 Avrupa Gençlik Vakfı ........................................................................
2.10 Gençliğin Harekete Geçirilmesi İçin Dayanışma Fonu ......................
2.11 Avrupa Gençlik Merkezlerindeki çalışma oturumları .......................
Bölüm 3 — Bağımsız fonverenler..................................................................
3.1 Vakıflar ............................................................................................
3.2 Avrupa'daki vakıf tipleri..................................................................
3.3 Bugünün Avrupası'nda vakıflar - genel Özellikler............................
3.4 Kurumsal sosyal sorumluluk programları ........................................
3.5 Bireysel hayırseverler......................................................................
11. Kısım — Fon yönetimi
Bölüm 4 — Fona ne için ihtiyacınız var?
4.1 Misyon, strateji, sürdürülebilirlik
4.2 Fon şifrelemesi ..........................
Bölüm 5 — Fona nasıl ulaşırsınız ....................
5.1 Bütçe hazırlama ..................................
5.2 Projenizin fonverenin diline çevrilmesi
5.3 (Bağımsız) fonverenlere yaklaşma ......,
5.4 Başvuru formları ...................................
5.5 (Bağımsız) fon kaynağınızı anlatmak .... Gerçek-yaşam deneyimi..............
5.6 Fonların eşleştirilmesi ve ortak fonlama Gerçek-yaşam deneyimi ..............
Bölüm 6 — Paranın harcanması ...................
6.1 Yükümlülüklerinizi bitmek - anlaşma
6.2 Proje ortaklarıyla anlaşmalar .........................
Coyote'nin ipucu .....................................
6.3 (Fİnansal) Krizle baş etmek ...........................
6.4 Sahiplik..........................................................
6.5 Nakit yönetimi ...............................................
6.6 Harcama planı ...............................................,
6.7 Projenin İzlenmesi ve ilişkilerin sürdürülmesi
Bölüm 7 — Hesap verme
7.1 Hızlı bir bakış ....
7.2 Raporlama yükümlülükleri
7.3 Raporuma ne olacak?.......
7.4 İyi bir rapor üretmek için on İyi neden
111. Kısım - Ekler .............................
Sözlük .................................................
Açıklamalı bibliyografya & vvebografya
Eğitim alıştırmaları ..............................
Yazarların biyografileri ........................