Sosyal Refah,Sosyal Güvenlik ve Planlı Dönemde Politikalar

Book : Sosyal Refah,Sosyal Güvenlik ve Planlı Dönemde Politikalar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 1975

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5500

INDEX

GİRİŞ BÖLÜM SOSYAL REFAH
Kavram ve Boyutları
Sosyal Refahın İşlevselliğini Sınırlayan Faktörler ve Refah Planlamasına İlişkin Eleştiriler,
II.
• PLANLI DÖNEMDE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKA
Sosyal Güvenliğin Tanımı ve İçeriği Tarihi Gelişimi
1) Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında Sosyal Güvenlik Po-litika vs İlkeleri»
2) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Sosyal Güvenlik Politika ve İlkeleri
3) üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında Sosyal Güvenlik Politika ve İlkeleri
D- Durumun Analizif Eleştiriler ve
öneriler
BİBLİYOGRAFYA