Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Çözüm

Book : Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Çözüm

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5498

INDEX

İÇİNDEKİLER
I.GİRİŞVEAMAÇ............................................................................................................
ll.SSK KRİZİNİN NEDENLERİ....................................,....................................................
A.FİNANSMAN.............,..........................................................................................
B.YÖNETİM...........................................................................................................
C.SAĞLIK HİZMETLERİ...............................................................................,........-
lil.SSK'DA ÇÖKERTME VE ÖZELLEŞTİRME......................,........................................
IV.SSK SAĞLİK HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM..........................................:.......................:
A.SORUNU YARATAN DÜĞÜM....................................................,...........,..........:
B.SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM..................................................................:
1.TEMEL POLİTİKALAR............................................................................'...:
2.SSK SAĞLIK HİZMETLERİ VE KAYNAK YÖNETİMİ.................................
3.SSK SAĞLİK HİZMETLERİ VE PERFORMANS REKABETİNİN TEŞVİK
EDİLMESİ.................................................................................................
4.SSK SAĞLIK PERSONELİNİN YÖNETİMİ................................................
5.SAĞLIK KURUMLARININ YÖNETİMİ........................................................
6.BASAMAKLAND1RILMIŞ SAĞLİK HİZMETLERİ.......................................
TABLOLAR............................................................................................................