Sosyal Güvenlik ve SSK'nın Sorunları

Book : Sosyal Güvenlik ve SSK'nın Sorunları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1996

Publisher : Türk Harb-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5496

INDEX

SUNUŞ GİRİŞ
SSK, TARTIŞMALARIN ODAK NOKTASINDA
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK
ANLAYIŞININ GELİŞMESİ
EMEKLİ SANDIĞI
BAĞ-KUR
SSK
KiT'lerin gerçek sahibi SSK üyeleri
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ TEMEL SORUNLARI
Devlet katkısı
Emekli olanlar çalışmaya devam ediyor
Emeklilik, işsizlik sigortası gibi algılanıyor
Sendikalı işçi finanse ediyor, başkaları emekli oluyor
Pahalı ve uzun süren tedaviler
Borçlanma
İsteğe bağlı sigortalılık
Avukatlar Topluluk; kuyumcular tarım
işçileri sigortası kapsamında SSK'lı
Başka sosyal güvenlik kuruluşlarına kaçış
Taşeronlaştırma
SSK'ya konulan dinamit: Sosyal Yardım Zammı
SYZ konusunda Anayasa Mahkemesi üyelerinin görüşü
Siyasal İktidarlar SSK'ya özensiz
Özelleştirme kamu açıklarını artırıyor
Özelleştirilecek kurumlardaki işçiler
emekli olacak, başkaları olamayacak mı?
İflas eden kurumlar değil, mevcut ücret sistemi
Yüksek prim ve vergi oranları asgari ücretin ve
SSK tavandın artmasını engelliyor
Kayıt dışı ekonomi
Zorunlu Tasarruf ve Konut Fonu SSK'yı zorluyor
SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının yabancılaşması
NASIL BİR YAPI? NELER YAPİLMALİ?