Amerikan Sosyal Emniyet Programları Üzerinde Müşahedeler ve Memleketimiz İçin Tatbiki Uygun Usuller Hakkında Rapor

Kitap : Amerikan Sosyal Emniyet Programları Üzerinde Müşahedeler ve Memleketimiz İçin Tatbiki Uygun Usuller Hakkında Rapor

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1955

Yayıncı : İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 5495

İÇİNDEKİLER

I
Başlangıç
.Amerika'yı ziyaret maksadı ve tetkik edilen mevzular
I. Sosyal sigorta büro teşkilâtının ademi merkez
II. Sosyal sigorta bürolarının ilgili şahıslarla münase
betleri
III. Sağlık tesislerinin idaresi ve işlemesi ..........
IV. Sosyal sigorta fonlarının toplanması tekniği . V, Büro teşkilâtı ve usulü -...............................
VI. îş kazaları tazminat sistemleri ve bunlarla alâkalı prim nisbetlerî........................................
VII. 'Sosyal emniyetin finansmanı.......................
{Toplanmış fonların kullanılması)
'VIII. İşsizlik tazminat sistemlerinin tetkiki .............
IX. Hastalık "Ödenekleri (Muvakkat maluliyet sigortaları)
X. .Malûlleri işe alıştırma.................................
Amerikan Sosyal Emniyet Programları hakkında seçme bibliyografya...............,.........................................