Amerikan Sosyal Emniyet Programları Üzerinde Müşahedeler ve Memleketimiz İçin Tatbiki Uygun Usuller Hakkında Rapor

Book : Amerikan Sosyal Emniyet Programları Üzerinde Müşahedeler ve Memleketimiz İçin Tatbiki Uygun Usuller Hakkında Rapor

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1955

Publisher : İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5495

INDEX

I
Başlangıç
.Amerika'yı ziyaret maksadı ve tetkik edilen mevzular
I. Sosyal sigorta büro teşkilâtının ademi merkez
II. Sosyal sigorta bürolarının ilgili şahıslarla münase
betleri
III. Sağlık tesislerinin idaresi ve işlemesi ..........
IV. Sosyal sigorta fonlarının toplanması tekniği . V, Büro teşkilâtı ve usulü -...............................
VI. îş kazaları tazminat sistemleri ve bunlarla alâkalı prim nisbetlerî........................................
VII. 'Sosyal emniyetin finansmanı.......................
{Toplanmış fonların kullanılması)
'VIII. İşsizlik tazminat sistemlerinin tetkiki .............
IX. Hastalık "Ödenekleri (Muvakkat maluliyet sigortaları)
X. .Malûlleri işe alıştırma.................................
Amerikan Sosyal Emniyet Programları hakkında seçme bibliyografya...............,.........................................