Planlama

Book : Planlama

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 10

Published Date : Ağustos 1970

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5487

INDEX

İÇİNDEKİLER
Uzun - Dönem Ekonomik Büyüme Hızlan ve Gelişmiş Bölgelerden Az Gelişmiş Bol-gelere Sermaye Transferi .................. WassjIy LEONTIEF
Çeviren : Tunç TAYANÇ
Turizm Yatırım Projeleri ve Değerlendirme
Metodları ....................................... Drı Tulıay akoğlu
PERT ve CPM üzerine Bir Ön Araştirrna ... Ceyhnn tukaşar
Mısır'da Ekonomik Planlamaya Geniş ve Birinci Beş Yıllık Planın Genel Yapısı ......... Eroı çevikçe
Threshold Teori ve Analizleri ............... Ayla damalı
Prof. Frederick HARBİSON
Ekonomik Gelişme Yönünden Eğitim ...... çeviren: Suzan yıldırım