Planlama

Book : Planlama

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : 1-3

Published Date : Mayıs 1962

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5485

INDEX

İÇİNDEKİLER :
BİRİNCİ BÖLÜM : Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmaları ...............
1962 Program Tasarısı Özeti ......
ÎKİNCÎ BÖLÜM : Plânlama, İktisat ve Sosyal tümler ...........................
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Üzerinde Çalışmalar - Doç. Dr. Nusret Fişek ......
Yatırım Hesapları - Doç. Dr. Kenan Gürtan .................................
Özel Sektör ve Plân - Dr. Edwin J. Cohn .......................................
İdari Islahat, Organizasyon ve Me-tod Hizmeti - Kenan Bur git .........
Örnekleme Metodu (Sampling Met-hod) - Prof. Necati İşcil ...............
Yakıt Problemi İğinde Odunun Yeri ve Ormanlarımızın Durumu -Hasan Asmaz ..............................
İstihlâk Normları - Doç. Dr. Mü-beccel Kıray ..............................
İtalya'da Bölge Plânlaması ve Bölge Plânlama Çalışmaları - Demiray Akman .......................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İktibaslar ve Çeşitli Yazılar ..............................
Milletlerarası İktisadi İşbirliği İçin Plân Taslağı - Prof. Jan Tinber-gen .............................................
Yardım Gören Memleketler Yönün-nünden Yardımların Değeri-Georgres Hakim .......................................
Basın ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Devlet Plânlama Teşkilâtı Yayınları Plânlama Bibliyografyası ............