TİSK Akademi Cilt:2/1

Book : TİSK Akademi Cilt:2/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 2/1

Published Date : Mayıs 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5479

INDEX

İÇİNDEKİLER
AÇILIŞ KONUŞMALARI
® Prof. Dr. Muhteşem Kaynak
Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
® Prof. Dr. Kadri Yamaç
Gazi Üniversitesi Rektörü
0 Tuğrul Kudatgobilik
Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkam
© Murat Başesgîoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
I. OTURUM
"Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizliği"
eJ Oturum Başkam: Prof Dr. Tuba Ongun
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Gençlerin İstihdamı
@ Doç. Dr. Hakan Ercan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik
V Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Küresel İstihdam Eğilimleri ve Gençlerin işsizliği ® Gülay Aslantepe
ILO Türkiye Direktörü
Genel Görüşme
II. OTURUM
"Türkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizliği"
® Olurum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Arıcı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
İşsizlik ve Emek Kalitesi
® Prof. Dr. Muhteşem Kaynak
Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği: Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları
•"• Doç. Dr. İlkay Savcı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Türkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizlik
® Namık Ata
Türkiye iş Kurumu Genel Müdürü
Genel Görüşme
PANEL
"Genç İşsizliği Sorununu Çözmeye Yönelik Politikalar"
■U; Panel Başkanı: Enis Yeter
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
Türkiye'de İşgücü Piyasası'nm Yapısı ve Genç İşsizlik
® Prof. Dr. Nahit Töre
Çankaya Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği Sorununun Çözümü İstihdam Stratejisinden Geçiyor
© Doç. Dr. Aziz Konukman
Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar
© Bülent Pirler
TİSK Genel Sekreteri
Genel Görüşme