İş Denetimi Bülteni Sayı:28

Book : İş Denetimi Bülteni Sayı:28

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1302-2849

Skin : 28

Period : monthly

Published Date : Ocak 2007

Publisher : İş Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5478

INDEX

içindekiler
1-Yönetim Kurulundan
2-Yönetim Kurulundan Haberler
3- Bakanlıktan Haberler
3- "Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Güçlendirilmesi" AB Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (Müzeyyen ASMA)
10- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Son Durum (Filiz ANIK]
16- İş Kanunu'nunda Çocuk İşçiliğinin Yeni [Serpil KARAÇAY]
19- İş Mevzuatında Para Cezalarına
İtirazın En Son Durumu (Arif TEMİR)
23- İş Hukuku Uygulamasında "Eylemli Fesih" (Nurşen BİLGİCİ TULGA]
25-Tebligat Uygulamalarına İlişkin Baz Yargı Kararları (Gülcan KAÇAN]
29- İşin Yürütümü Yönünden Yerinde Denetimlere En Az İki "İş Müfettişinin Birlikte Görevlendirilmesinin Gerekleri" (Necip BADAY)
30- Cahit Hocamızın Ardından (O. Nejat GÜNERİ]
32- Haberler
33- Yargı'dan Bazı Karar Örnekleri
36- Kitap Tanıtımı Arif TEMİR Ali Şahin AKBULUT