Sosyal Güvenlik Açısından Türkiye'de Fuhuş Sorunu Semineri

Book : Sosyal Güvenlik Açısından Türkiye'de Fuhuş Sorunu Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Haziran 1975

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5475

INDEX

Önsöz
Açış Konuşması: Sema KUT
Tebliğler
1- "Fuhuş Sorununun Psiko-Sosyal
Yönü Prof. Dr, Fuat Asis GÖKSEL
2- "Kadın .Sağlığa, ve Fuhuş" Doç. Dr. Orhan KAKACADAĞ
3- "Fuhuş Sorunun Hukuksal ve
Toplumsal Yönü" Doç.Dr.Erdan KUNTALP
4-. "Fuhuş ve Sosyal Güvenlik" Selahattin Turla
5- "Fuhuş ve Ahlâk Zabıtası Kamil Özdilek
6-Sonuç ve Öneriler