Nüfus ve Çevre Konferansı

Book : Nüfus ve Çevre Konferansı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 1982

Publisher : Türkiye Çevre Sorunları Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5465

INDEX

İÇİNDEKİLER
Konferans'a Katılanlar....................
Gönderilen Mesajlar......................
Açılışta Yapılan Konuşmalar...............
Birinci Oturum.........................
Kalkınma, Nüfus ve Çevre...............
Prof. Dr. Erol Manisalı
Yorum............................
Prof. Dr. Aydın Yalçın ikinci Oturum...........................
Sağlık, Nüfus ve Çevre..................
Prof. Dr. NusretH. Fişek
Yorum............................
Prof. Dr. Rahmi Dirican Üçüncü Oturum.........................
Tarımsal üretim, Nüfus ve Çevre...........
Prof. Dr. Necmi Sönmez
Yorum............................
Hüseyin Yeğin Dördüncü Oturum........................
Enerji, Nüfus ve Çevre..................
1 Doç. Dr. Sunday Üner
Yorum............................
Oktay Apaydın Beşinci Oturum..........................
Kentleşme Nüfus ve Çevre................
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Yorum............................
Prof. Dr. Erol Uluğ
Genel Değerlendirme Oturumu...............
Konferans Bildirisi........................