Sosyal Hizmet

Book : Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 5,10-

Published Date : Kasım 1995

Publisher : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5462

INDEX

İÇİNDEKİLER.
Dünya-Türkiye ve Sosyal Hizmet Uzmanları.......
Merhaba Köprüsü.................................................
MusaArırt
Memur Sendikal Hareketi....................................
Yusuf Özden
Kadın Konferansı Sonuçlan................................
Kadına Yönelik Şiddet.........................................
Sultan Karataş
Sokak Çocukları Projesi......................................
Zuhal Arnaz-Sevda Uluğtekin
Kurumlarda Hizmet Kalitesi;
Vedat Işıkhan
Konferans Mektubu.............................................
İlhan Tomanbay
HÜ SHVnda Düşünce Özgürlüğüne Yasak.......
Kitap Tanıtımı......................................................
Kasım Karataş
Haberler...............................................................