Sosyal Hizmet

Book : Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 1-3

Published Date : Mart 1991

Publisher : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5461

INDEX

OKURLARIMIZLA - Sosyal Hizmet Uzmanlan
Omuz Omuza .................................................................................
TBMM DOSYASI — TBMM'DE: "SHÇEK"
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ - TBMM
Başkanlığına..................................
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNGÖRÜŞMELERİ TBMM'DEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ ......
...........................................--
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİNDEN — Başbakanlık ve Bağlı
Kuruluşların Bütçeleri Üzerinde Yapılan Görüşmeler
TBMM GÜNDEMİNDEN — Sözlü Soru Önergeleri
TBMM'de 1991 MALİ YILI BÜTÇE
GÖRÜŞMELERİ - SHÇEK Genel Müdürlüğü Bütçesi
Üzerinde Yapılan Görüşmeler..........................................................
TBMM GÜNDEMİNDEN — Sözlü Soru Önergeleri