III. Yılında İş Yasası

Book : III. Yılında İş Yasası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Bodrum

Published Date : Eylül 2007

Publisher : Türkiye Toprak,Seramik,Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5457

INDEX

İÇİNDEKİLER

Sunuş........................................................................................
Açılış Konuşması.......................................................................................
Bekir UZUN Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşvereni Sendikası Genel Sekreteri............................................................................
Zekai EREZ Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşvereni Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı...................................................,.........
I. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuri ÇELİK
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi............................................
ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİ Doç.Dr. M. Murat ENGİN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi................................,...................
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ VE ÜCRET Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.......................................................
GENEL GÖRÜŞME...................................................................................
II. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali GÜZEL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi......................................................1
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi...........................
GENEL GÖRÜŞME................................................................
3