Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-8625

Published Date : Nisan 2007

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5437

INDEX

istihdamın Önemi, Kayıt Dışı İstihdamın ve işsizliğin Azaltılması
Murat BAŞESGİOĞLU ........................................
Ekonomik Gelişme, iş, Meslek ve Mesleki Eğitim
Prof. Dr. Tamer KOÇEL ......................................
AB'ye Üyelik Hedefi: "1 Ocak 2014"
Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ ................................
İstihdam Politikaları ve İşsizlik Sorununa Çözüm Önerileri
Salih KİLİÇ...............................................
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Son Gelişmeler
Erhan BATUR .............................................
Verimlilik, Rekabet Gücümüze Etkisi ve Milli Prodüktivite Merkezi
Bedirhan ÇELİK............................................
Daha Rekabetçi Bir Sanayi İçin Daha Fazla Teknolojik Araştırma ve Yenilik İçin TÜBİTAK Destek ve Hizmetleri
Prof. Dr. Nüket YETİŞ .......................................
Işizlik, Ülke Ekonomisine Etkisi ve Azaltılmasına İlişkin Öneriler
Süleyman ÇELEBİ ..........................................
Türkiye'de Mesleki Yeterlilikler Sistemi ve Sistem Elemanları
Prof. Dr. Mustafa BALCI .....................................
İŞKUR Olarak İstihdam ve İşsizlik Konularındaki Tüm Gelişmeleri İzleyerek, Güncel Stratejiler Geliştirme Çabası İçerisindeyiz
Namık ATA ..............................................
Rekabetin Gücü
Nejat KOÇER.............................................
Türkiye'de Kadın ve İstihdam
Emine BOZKURT...........................................
Sürdürülebilir Rekabet Gücü Açısından Türk İş Hukuku Politikalarındaki Esneklik Açılımları
Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR .................................
Ekonomik ve Sosyal Politikaların Merkezine "istihdam" Konmalıdır
Salim USLU ..............................................
Fransa'da Mesleki Eğitim Alanında Sosyal Tarafların Rolü
Henri de NAVACELLE .......................................
Yapılmayan Bir Gümrük Birliği Tartışması
Dr. Can BAYDAROL ........................................
Küresel Isınma, Kyoto Protokolü ve Türkiye
Prof. Dr. İlhan TAUNU ......................................
"Kümelenme" Kavramını "Moda Anlatım Aracı" Olmaktan Kurtarmalıyız
Dr. Rüştü BOZKURT.........................................
2006 Sonunda Türkiye Ekonomisi ve 2007 İçin Beklentiler
Prof. Dr. Yalçın ACAR......................................
Toplu İşten Çıkarmanın Örgütsel Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. H. Bader ARSLAN ..............................
Küreselleşme Sürecinde Ar-Ge ve İnovasyon: Fırsatlar ve Tehditler
Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI
iş Hukukuna ilişkin Yeşil Belge: Amaç ve İçerik
Av. Şeyda AKTEKİN.......................................
Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ............................
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sanayi İşletmelerine Yansıması
Av. Ümit HERGÜNER ......................................
Rosetta Planı'nın Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Düzenlemeler
Dr. Aysu SERDAR.........................................
Uygulamasız Teori, Teorisiz Uygulama
Dilek KURT .............................................