Kamu'da Sosyal Politika

Book : Kamu'da Sosyal Politika

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-8334

Skin : 2-1

Published Date : Mart 2007

Publisher : Memur-Sen

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5432

INDEX

Kamu Yönetimi Reformu!
i Prof. Dr, Kemal GÖRMEZ
Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Bir Değerlendirme
18 Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖNDER
Gecikmiş Reform
■ Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE
Kamu Yönetimi Reformu Bağlamında
Türk Yerel Yönetimlerinin
Tarihi Gelişimine İlişkin Bir Değerlendirme
■ Doç. Dr. Veysel BİLGİÇ
Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetimin Yeniden Yapılandırılması
m Dr. M. Akif ÖZER
Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Çabaları ve Büyükşehir Belediyeleri: Temel Nitelikler, Sorun Alanları ve Çözüm Arayışları
■ Doç, Dr. Mustafa ÖKMEN
Geçmişten Günümüze
II Özel İdareleri:
Yasal ve Kurumsal Bir Analiz
■ Doç, Dr. Bekir PARLAK
Amerikan Yerel Yöneti(şi)m Reformları Üzerine
M Yrd. Doç. Dr. Nail ÖZTAŞ
Sağlık Hizmetlerinde Adem-i Merkeziyetçilik
m Sevgi SUÇİN