Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar

Book : Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1982

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5395

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .......................................... ... .............
I. OSMANLILARDA GENEL YÖNETİM.........................
Merkez Örgütü ......................,............................
Taşra Örgütü..................................................■ ...
II. OSMANLILARDA SAĞLIK HİZMETLERİ ....................
Hekirnbaşılık............................................. ,...... -
Hastaneler ....................,............................... '
Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Örgütlenmesi .....................
Sıhhiye Müfettişlikleri ve Memleket Tabipliklerinin Kuruluşu
Doğu Rumeli Eyaletine Ait Sağlık Örgütü..................., ... '.
Sağlık İsleri Genel Müdürlüğü Kurulmasına Ait Geçici Yasa ...
Belediyelerin Kuruluşu............... ..................... ... ......
Karantina örgütü..................................................
Hicaz Sağlık Örgütü...........................................
-Askerî Sağlık Örgütü........................ .....................
Gülhane Askerî Seririyatı......................................
Hekimlerin Atama, Terfi, Yer Değiştirme, Yetki ve Kazançları
Eczacılık........................ ... ... .............................
Cerrahlık ...........................................................
Ebelik............... ... ,........................................
Hemşirelik.......................................................
Sağlık Memurları...............................................
III. SALGIN HASTALIKLARLA SAVAŞ ... .,........................
IV. OSMANLILARDA SOSYAL KURULUŞLAR ....................
KAYNAKLAR....................................... ... ... ... ............