Dünya Çocuklarının Durumu 1990

Book : Dünya Çocuklarının Durumu 1990

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-7706-01-9

Published Date : 1990

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5393

INDEX

[ÇINDEKILER
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU


birinci öncelik lkesi
Günümüzdeki trendlere göre 19901ı yıllarda beş yaşından küçük 100 milyonu aşkın çocuk hayatını kaybedecek, bundan çok daha fazlası da yetersiz beslenme koşullarında büyüyecektir. Ancak dünya bir yandan borç ödemeleri ve askeri harcamaların yükünden kendini kurtarmaya çalışırken, çocuklara yönelik yeni bir ilgi ve duyarlılığın işaretleri de görülmeye başlamıştır. Çocuklar îçin Dünya Zirvesi'nin gündeme girmesi, yeni Çocuk Haklan Sözleşmesi ve nihayet Evrensel Çocuk Bağışıklaması hedefine çok yaklaşılması gibi pratik kazanımlar, hep birlikte, artık bir ilkenin yerleşmeye başladığını gebermektedir: Çocuklar, yalnız Özel bir istismar biçiminden değil, bugünkü toplumlarda sürekli olarak gündemde bulunan siyasal ve ekonomik süreçlerin en yıkıcı sonuçlarından da korunmalıdır. İşte, bu ilkenin daha yaygın biçimde benimsenmesi durumunda, dünyadaki çocukların büyük çoğunluğunun sağhk ve gelişimlerini, üstelik katlanılabilir bir maliyet karşılığı güvenceye almak mümkün hale gelecektir.
Sayfa 1
3zel
olanaklar
Gelişmekte olan Ülkelerdeki çocukların yaşamlarını ve sağlıklarını korumada 199O'lı yıllar için düşük maliyetli belli başlı altı olanak göze çarpmaktadır. Bugün tüm çocuk ölümlerinin yandan çoğu aşıyla önlenebilir hastalıklar, ishalde su kaybı ve zatürreeden ileri gelmektedir. Oysa günümüzdeki iletişim kapasitelerinin, ailelerin tıp alanındaki en son bilgileri kullanabilmeleri amacıyla seferber edilmesi durumunda, bu hastalıkların tümü de büyük harcamalara yol açmaksızın önlenebilecek ya da tedavi edilebilecektir. Sözü edilen bu olanaklar, beslenme, emzirme ve aralıklı doğum uygulaması gibi konularda elde edilen yeni bilgilerle de takviye edildiklerinde, en azından 50 milyon çocuğun hayatını kurtarıp daha müyonlarcasınm normal gelişimini güvenceye alabilir.
Sayfa 16
Yoksullara
3ncelik
Bu özel olanaklara ek olarak yeterli besin, içme suyu, sağlık bakımı ve herkes için eğitim gibi büyük hedeflere yönelik İlerlemelerin de sağlanması gerekir. Zorlu ekonomik dönemlerde bile temel sağlık bakırm ile temel eğitimden yana sergilenecek yeni bir tercih, kaynaklarının daha verimli biçimde kullanımını sağlayıp gelişmeyi yeniden hızlandırabilir.
Sayfa 37
Varlıklı dünyanın rolü
Her ailenin kendi temel gereksinimlerini karşılayabildiği bir dünyaya yönelik ilerleyişin sağlanabilmesi, sanayileşmiş ülkelerin de aynı hedef doğrultusunda harekete geçmesini gerekli kılar. Borç bunalımına bir çözüm bulunması ve yatırımların yeniden canlandırılması, bugün tüm tarafların çıkarınadır. Ancak dış yardımlardaki artış, belirli bir yönde gerçekleştirilmelidir. Bu yardımlar, gelişmekte olan ülkelerin mutlak yoksulluğu azaltmaya, çocukların yaşam, sağlık ve beslenme düzeylerinde somut iyileştirmeler sağlamaya yönelik kendi özel planlarını destekleyici bir nitelik taşımalıdır.
Sayfa 55