Ressam Ali Sami Boyar

Book : Ressam Ali Sami Boyar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 1959

Publisher : İsmail Akgün Matbaası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5366

INDEX

FİHRİST INDEX
i — Üstadın 77 nci doğum gününden hatıralar .................................
Some -memoires for the 77 th birthûay ceremony of thc master ......
Eseri sunarken Doç. Dr. Bedi N, ğefosuvaroğlu ...........................
Ali Sami Boyar on his 77 th Birthday, By. Bedi W. Sehsuvaroğlu
Ressam Ali Sami Boyar'ın hâl tercümesi, Stj. Dr. Adil Öner .........
The Biograp'hy of Ali Sami Boyar, By Adil ön&r ......................
Hocam Sami Boyar, Dr. Ali Turhan ..................,...........................
Dost ve insan Sami Boyar,. .Doç. Dr. Bed -N. Şehsuvaroğlu .........
Sami Boyar, Talisin öz "...ı.................,.....................r..'......................
II — Ali Sami Boyar için -yazılanlar ve söylenenler........................,...,...
Tributes to Ali Sami Boyar.......■..............■......,...............................
Ali Sami Bey için, Ord. Prof, Dr. A. Süheyl üııv&r .....................
Ali Sami Boyar - An Appraeiation, By Harold Lamb ......ı.........
Ali Sami Boyar, Harold Lamb....................................................
Le peintre Sami Boyar, Par Prof. Alb&rt Gabriel .........................
Ressam Sami Boyar, Prof. Alberl G-aibTiel ............ı...ı............,...r...
Sami Boyar, By Doroty Blatter ...........................,...,...,................
Sami Boyar, Doroty Blattâr..............................................,............
Aya Sofya,By Ali Sami Boyar, a critiqie, By St&ven Runciman ... Sami Boyar'm Ayasofya eseri ve bir kritik, Skeven Rttndmcm ...
Art Exhibitions - A Turkish Artist.....................■,...,...,..................
San'at sergileri - Bir Türk artisti .....................■...■.........,...■.........
The Baptismal font of St. Sophia: A recent interestmg discovery
at istanbul, By Sv&n Larsen ......■..........................■......................
Sami Boyarın Aya Sofya kazı ve araştırmalarında bulduğu arkeolojik kalıntılardan meşhur vaftiz teknesi, Snen Larsen .....................
III — Üstad Sami Boyar'm san'at hakkındaki görüşleri..............,...............
Sami Boyar's comments on arts ............■....................................
İlk insan ve san'at -duygusu, Sami Boyar ..................■..................
Güzel san'at zevki, Samj Boyar .......................................,.........
Bizde resim, Ali Sami Boyar ......................................................
IV — tJstad'dan sulu boya, yağlı boya resimlerle ofort ve desenler ..,......
Some water colors, oll paintings, etchings and sketchs of the master